การรักษาฐานะของสถาบันพุทธศาสนา

สถาบันสงฆ์ในสังคมไทยการรักษาฐานะของสถาบันพุทธศาสนา ปัญหา ฐานะ และภารกิจของพระสงฆ์ ในสังคมปัจจุบันหน้าสำหรับพิมพ์การรักษาฐานะของสถาบันพุทธศาสนา ศาสนาอย่างที่เข้าใจกันโดยสามัญ เป็นผลอย่างหนึ่งแห่งความพย … อ่านเพิ่มเติม การรักษาฐานะของสถาบันพุทธศาสนา