การรักษาฐานะของสถาบันพุทธศาสนา

เป็นตอนที่ 1 จาก 2 ตอนของสถาบันสงฆ์ในสังคมไทยการรักษาฐานะของสถาบันพุทธศาสนา ปัญหา ฐานะ และภารกิจของพระสงฆ์ ในสังคมปัจจุบันหน้าสำหรับพิมพ์การรักษาฐานะของสถาบันพุทธศาสนา ศาสนาอย่างที่เข้าใจกันโดยสามัญ เ … อ่านเพิ่มเติม การรักษาฐานะของสถาบันพุทธศาสนา