บันทึกประกอบคำบรรยายว่าด้วย สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบัน

เป็นตอนที่ 1 จาก 20 ตอนของสถาบันสงฆ์กับสังคมปัจจุบันบันทึกประกอบคำบรรยายว่าด้วย สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบัน บันทึกที่ ๑ ปัญหาเกี่ยวกับ คุณค่าของสถาบันสงฆ์ในสังคมปัจจุบัน (พิจารณาในแง่การศึกษา) &#8212 … อ่านเพิ่มเติม บันทึกประกอบคำบรรยายว่าด้วย สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบัน