บันทึกประกอบคำบรรยายว่าด้วย สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบัน

สถาบันสงฆ์กับสังคมปัจจุบันบันทึกประกอบคำบรรยายว่าด้วย สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบันบันทึกที่ ๑ ปัญหาเกี่ยวกับ คุณค่าของสถาบันสงฆ์ในสังคมปัจจุบัน (พิจารณาในแง่การศึกษา)— การศึกษาระบบวัดที่ถูกเขาทิ … อ่านเพิ่มเติม บันทึกประกอบคำบรรยายว่าด้วย สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบัน