ภาคผนวก – ปัญหาการแปลและตีความคำบาลีของพระโพธิรักษ์

ทางออกของสังคมไทยทางออกของสังคมไทย จุดเปลี่ยนที่สำคัญ ปัญหาใหญ่คือคุณภาพคน พร้อมหรือยังกับการเป็น “นิกส์” พัฒนาการทางการเมือง ศาสนากับสังคม ปัญหาแทรกซ้อน ที่สะท้อนอาการป่วยของสังคม ในความด … อ่านเพิ่มเติม ภาคผนวก – ปัญหาการแปลและตีความคำบาลีของพระโพธิรักษ์