ปัญหาเรื่องวัดพระธรรมกาย
เนื้อหาหลัก / 12 มกราคม 2542

เป็นตอนที่ 1 จาก 6 ตอนของ ปัญหาวัดพระธรรมกาย

ปัญหาเรื่องวัดพระธรรมกาย ได้ทราบว่าทางสื่อมวลชน บางท่านไปที่วัด บางท่านโทร.ไปขอนัดสัมภาษณ์ บางท่านขอถามทางโทรศัพท์ เกี่ยวกับปัญหาเรื่องวัดพระธรรมกาย พระธรรมปิฎกขออภัยด้วยที่อาพาธ ร่างกายไม่อำนวยให้ออก…

เรื่องอิทธิปาฏิหาริย์
เนื้อหาหลัก / 12 มกราคม 2542

เป็นตอนที่ 2 จาก 6 ตอนของ ปัญหาวัดพระธรรมกาย

เรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ เรื่องฤทธิ์ หรืออิทธิปาฏิหาริย์นั้น มีหลักพุทธศาสนาชัดเจนอยู่แล้วว่า พระพุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญ ไม่ว่าฤทธิ์นั้นจะทำได้จริงหรือไม่ ก็ไม่สรรเสริญทั้งนั้น เรื่องนี้ชาวพุทธควรจะชัดเจน…

เรื่องการทำบุญ
เนื้อหาหลัก / 12 มกราคม 2542

เป็นตอนที่ 3 จาก 6 ตอนของ ปัญหาวัดพระธรรมกาย

เรื่องการทำบุญ เรื่องบุญก็ต้องเข้าใจกันให้ชัด “บุญ” คือ สิ่งที่ชำระล้างบาปทุจริต ทำจิตใจให้สะอาดผ่องใส และเฟื่องฟูเจริญงอกงามขึ้นในความดีงามที่สูงขึ้นไป ทาน คือ การให้ การบริจาค ที่ว่าเป็นบุญนั้น ก็เพ…

เรื่องสิ่งก่อสร้างใหญ่โต
เนื้อหาหลัก / 12 มกราคม 2542

เป็นตอนที่ 4 จาก 6 ตอนของ ปัญหาวัดพระธรรมกาย

เรื่องสิ่งก่อสร้างใหญ่โต เรื่องการก่อสร้างสิ่งใหญ่โต ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังให้มาก ต้องจับหลักให้ได้ก่อนว่าอะไรเป็นตัวงานพระศาสนาที่แท้ เมื่อจับตัวงานหลักได้แล้ว เรื่องอื่นๆ ก็เอามาสนองงานหลักนั้น งา…

เรื่องการระดมทุน
เนื้อหาหลัก / 12 มกราคม 2542

เป็นตอนที่ 5 จาก 6 ตอนของ ปัญหาวัดพระธรรมกาย

เรื่องการระดมทุน แน่นอนว่า เมื่อพูดตามหลักการ ถ้าจะมีการใช้ทุนก็ต้องมุ่งเพื่อสนองงานหลัก คือการเจริญไตรสิกขา หรือพูดอย่างคำสมัยใหม่ว่า ต้องใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพคน ยิ่งเวลานี้ เศรษฐกิจฝืดเคือง ผู้คนเด…

อนุโมทนา
เนื้อหาประกอบ / 12 มกราคม 2542

เป็นตอนที่ 6 จาก 6 ตอนของ ปัญหาวัดพระธรรมกาย

อนุโมทนา   คุณปรีชา ก้อนทอง พร้อมทั้งครอบครัว และญาติมิตร มีจิตศรัทธาและมีน้ำใจเกื้อกูล ได้แสดงมุทิตาจิตแก่อาตมภาพ ด้วยการพิมพ์บันทึกเรื่อง “ปัญหาวัดพระธรรมกาย” ถวายสำหรับแจกเป็นธรรมบรรณาการ ในโอ…