(เนื้อหา)
เนื้อหาหลัก / 23 มกราคม 2537

เป็นตอนที่ 1 จาก 4 ตอนของ เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต

เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต สังคมไทยกำลังใช้พระพุทธศาสนาเป็นที่ถ่ายทุกข์ ทีนี้ พอเลยจากเรื่องของวัดก็ขยายออกไปถึงเรื่องของพระศาสนา จะเห็นได้ว่าเวลานี้ภัยอันตรายของพระศาสนาเกิดขึ้นมาก อย่างเ…

บทพิเศษ ๑
เนื้อหาหลัก / 5 กุมภาพันธ์ 2537

เป็นตอนที่ 2 จาก 4 ตอนของ เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต

บทพิเศษ ๑ พระอริยะ กับ ผู้วิเศษ อาตมาได้รับนิมนต์มาที่วัดสวนแก้วอีกครั้ง ที่มานี่ก็พอดีประจวบกับมีเหตุการณ์ที่ชาวไทยหรือพุทธศาสนิกชนกำลังสนใจมากเป็นพิเศษ บางคนเลยอาจเข้าใจผิดว่า อาตมามาเกี่ยวกับเรื่อง…

บทพิเศษ ๒
เนื้อหาหลัก / 12 มกราคม 2537

เป็นตอนที่ 3 จาก 4 ตอนของ เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต

บทพิเศษ ๒ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ปาฏิหาริย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ปาฏิหาริย์กำลังเกร่อเหลือเกิน ถ้าปฏิบัติไม่ถูก เสียหลักเมื่อไรก็ไปเลย คือทำให้ตกจากพระศาสนา ตัวเองก็พลัดตกจากพระพุทธศาสนา พร้อมกั…

ภาคผนวก
เนื้อหาหลัก / 23 มกราคม 2537

เป็นตอนที่ 4 จาก 4 ตอนของ เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต

ภาคผนวก อุบาสกธรรม (คุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกา) ๕ ๑. มีศรัทธา เชื่อมีเหตุผล มั่นในคุณพระรัตนตรัย ๒. มีศีล อย่างน้อยดำรงตนได้ในศีล ๕ ๓. ไม่ตื่นข่าวมงคล เชื่อกรรม ไม่เชื่อมงคล มุ่งหวังผลจากการกระทำ มิใช…