Search results for: สมาธิ

ตอน ๑ ปฏิบัติสมาธิให้ถูกทาง
เนื้อหาหลัก / 5 พฤษภาคม 2539

เป็นตอนที่ 4 จาก 16 ตอนของ สมาธิแบบพุทธ

ตอน ๑ ปฏิบัติสมาธิให้ถูกทาง   ทีนี้มาดูสมาธิของเรา สมาธินั้นแปลง่ายๆ ว่า ภาวะที่จิตตั้งมั่น พุทธศาสนิกชนจำแม่นทีเดียว เช่น ในองค์มรรคข้อสัมมาสมาธิ เราแปลกันว่าจิตตั้งมั่นชอบ จิตตั้งมั่น หมายความว…

ตอน ๒ วิธีป้องกันและแก้ไขโทษของสมาธิ
เนื้อหาหลัก / 5 พฤษภาคม 2539

เป็นตอนที่ 10 จาก 16 ตอนของ สมาธิแบบพุทธ

ตอน ๒ วิธีป้องกันและแก้ไขโทษของสมาธิ   ท่านพูดไว้ในคัมภีร์ให้รู้ว่า สมาธิมีทั้งคุณและโทษ โทษของสมาธิคืออะไร ท่านสอนไว้ว่า สมาธิเป็นพวกเดียวกันกับโกสัชชะ คือความเกียจคร้าน พอได้สมาธิ จิตสงบ ก็สบาย…

สมาธิ เคยว่า meditation แต่เดี๋ยวนี้ว่า concentration
เนื้อหาหลัก / 5 พฤษภาคม 2539

เป็นตอนที่ 2 จาก 16 ตอนของ สมาธิแบบพุทธ

สมาธิ เคยว่า meditation แต่เดี๋ยวนี้ว่า concentration เมื่อพูดถึงคำว่าสมาธิ ถ้าจะถามถึงคำฝรั่งที่เรามักจะได้ยินเขาใช้สำหรับสมาธิ โยมมักจะนึกถึงคำว่า meditation ซึ่งใช้กันเกลื่อน แต่ความจริง meditation…

หมวดสี่ คนกับมรรคา
เนื้อหาหลัก / 12 มกราคม 2565

เป็นตอนที่ 9 จาก 11 ตอนของ ธรรมนูญชีวิต พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม

หมวดสี่ คนกับมรรคา ๑๘. คนผู้สั่งสอนหรือให้การศึกษา (ครู อาจารย์ หรือผู้แสดงธรรม) ผู้ทำหน้าที่สั่งสอน ให้การศึกษาแก่ผู้อื่น โดยเฉพาะครู อาจารย์ พึงประกอบด้วยคุณสมบัติ และประพฤติตามหลักปฏิบัติ ดังนี้ ก….

คนเก่ง เป็นได้ไม่ยาก
บทความ/ข้อเขียน / 11 มกราคม 2565

คนเก่ง เป็นได้ไม่ยาก หลายคนบอกอยากเป็นคนเก่ง เรื่องนี้ไม่ยาก ไม่ต้องลงทุนอะไร ขอให้ใจสู้สักหน่อย ตื่นเช้าขึ้นมา นึกถามตัวเองว่าจะทำอะไร ถ้ามีเพื่อน ก็ชวนกันว่า วันนี้พวกเราจะทำอะไร ถ้านึกไม่ออก ถามคุณ…

จะปฏิบัติธรรม พึงเห็นธรรมทั้งระบบ ครบกระบวน ทั้งลำดับขั้นตอน และความสัมพันธ์
เนื้อหาหลัก / 14 ตุลาคม 2564

เป็นตอนที่ 11 จาก 20 ตอนของ ทันโลก ถึงธรรม (เหลียวหลัง แลหน้า พัฒนาพุทธธรรมศิริราช)

จะปฏิบัติธรรม พึงเห็นธรรมทั้งระบบ ครบกระบวน ทั้งลำดับขั้นตอน และความสัมพันธ์ พุทธธรรมนั้นเริ่มจากการรู้ความจริงที่เป็นธรรมดาของธรรมชาติ แล้วโดยใช้ความรู้นั้น หรือบนฐานของความรู้นั้น จึงปฏิบัติตามกระบว…

ปฏิบัติการต้นทาง ไม่ทำ จู่ๆ มาเพียรตอนท้าย อาจกลายเป็นเลื่อนลอย
เนื้อหาหลัก / 14 ตุลาคม 2564

เป็นตอนที่ 13 จาก 20 ตอนของ ทันโลก ถึงธรรม (เหลียวหลัง แลหน้า พัฒนาพุทธธรรมศิริราช)

ปฏิบัติการต้นทาง ไม่ทำ จู่ๆ มาเพียรตอนท้าย อาจกลายเป็นเลื่อนลอย ผู้ที่ได้เล่าเรียนฟังธรรมมาบ้าง พอคุ้นกับศัพท์แสงถ้อยคำ ย่อมได้ยินได้รู้จักคำว่า ธรรมานุธรรมปฏิบัติ (ธัมมานุธัมมปฏิบัติ ก็ใช้) ว่าเป็นหล…

ตั้งแต่ฮิปปี้โผล่ออกมา อเมริกาวุ่นวายไปนาน
เนื้อหาหลัก / 14 ตุลาคม 2564

เป็นตอนที่ 4 จาก 20 ตอนของ ทันโลก ถึงธรรม (เหลียวหลัง แลหน้า พัฒนาพุทธธรรมศิริราช)

ตั้งแต่ฮิปปี้โผล่ออกมา อเมริกาวุ่นวายไปนาน ระหว่างนั้น ปฏิกิริยาของคนรุ่นใหม่ ในการปฏิเสธสังคมอเมริกัน สลัดทิ้งวิถีชีวิตแบบวัตถุนิยม ก็แพร่หลายขยายตัว มีการแสดงออกชัดเจนมากขึ้น เวลาผ่านไป ๑๐ ปี หลังเก…

ทันโลก ถึงธรรม (เหลียวหลัง แลหน้า พัฒนาพุทธธรรมศิริราช)
เนื้อหาหลัก / 14 ตุลาคม 2564

เป็นตอนที่ 1 จาก 20 ตอนของ ทันโลก ถึงธรรม (เหลียวหลัง แลหน้า พัฒนาพุทธธรรมศิริราช)

ทันโลก ถึงธรรม (เหลียวหลัง แลหน้า พัฒนาพุทธธรรมศิริราช) ทางศิริราชนิมนต์ให้เขียนเรื่องตามหัวข้อที่ตั้งไว้ข้างบนนั้น เริ่มต้นด้วย “เหลียวหลัง” ซึ่งก็คือให้เล่าเรื่องเก่าในอดีต แต่อาตมาเวลานี้มีความจำเล…

ถึงกึ่งพุทธกาล ในอเมริกา พระพุทธศาสนา โผล่ขึ้นมากับคนรุ่นใหม่
เนื้อหาหลัก / 14 ตุลาคม 2564

เป็นตอนที่ 3 จาก 20 ตอนของ ทันโลก ถึงธรรม (เหลียวหลัง แลหน้า พัฒนาพุทธธรรมศิริราช)

ถึงกึ่งพุทธกาล ในอเมริกา พระพุทธศาสนา โผล่ขึ้นมากับคนรุ่นใหม่ หันไปดูเมืองฝรั่ง ที่ว่าเป็นอารยประเทศ เวลานั้น เป็นยุคสิ้นสงครามโลกครั้งที่ ๒ ใหม่ๆ อเมริกาเป็นประเทศผู้ชนะสงครามที่เสียหายน้อยที่สุด ไม่…