ทำไมเมื่อให้บวชภิกษุณี จึงต้องมีข้อจำกัดมากมาย
เนื้อหาหลัก / 17 กันยายน 2541

เป็นตอนที่ 14 จาก 24 ตอนของ ปัญหาภิกษุณี: บททดสอบสังคมไทย

ทำไมเมื่อให้บวชภิกษุณี จึงต้องมีข้อจำกัดมากมาย ถาม: มีผู้บอกว่า การบัญญัตินี้เป็นการบัญญัติในชั้นหลัง โดยผ่านผู้ชายหรือภิกษุเองในสมัยลังกา ท่านเจ้าคุณมีความคิดเห็นอย่างไร ตอบ: ก็คงจะหาทางพูดเอานั่นละ …

ทำไมในวินัย จึงให้ฐานะภิกษุณีไม่เต็มที่ในสังคม
เนื้อหาหลัก / 17 กันยายน 2541

เป็นตอนที่ 13 จาก 24 ตอนของ ปัญหาภิกษุณี: บททดสอบสังคมไทย

ทำไมในวินัย จึงให้ฐานะภิกษุณีไม่เต็มที่ในสังคม ถาม: ในครุธรรม ๘ มีอยู่ ๒ ข้อที่คนไม่อยากเชื่อ คือ ภิกษุณีที่บวชมานานกว่าภิกษุ มีอาวุโสกว่า แต่ก็ต้องกราบไหว้ภิกษุที่บวชเพียงวันเดียว และภิกษุณีแม้จะอาวุ…