การรักษาฐานะของสถาบันพุทธศาสนา
เนื้อหาหลัก / 5 ธันวาคม 2530

เป็นตอนที่ 1 จาก 2 ตอนของ สถาบันสงฆ์ในสังคมไทย

การรักษาฐานะของสถาบันพุทธศาสนา ศาสนาอย่างที่เข้าใจกันโดยสามัญ เป็นผลอย่างหนึ่งแห่งความพยายามของมนุษย์ ที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตบางอย่างของตน ซึ่งมีทั้งปัญหาเฉพาะบุคคล และปัญหาเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องระหว่าง…

เบื้องหลังปัญหาของสังคมไทย
เนื้อหาหลัก / 10 กรกฎาคม 2525

เป็นตอนที่ 6 จาก 19 ตอนของ มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย

เบื้องหลังปัญหาของสังคมไทย ต่อไปนี้จะขอย้อนมาพูดถึงสังคมไทย เพราะว่าด้านหนึ่งเราต้องพิจารณาถึงทางเดินที่เราจะมุ่งหน้าไป และอีกด้านเราจะต้องมองดูว่าทางที่เราได้เดินมาเป็นอย่างไร ในการวิเคราะห์เรื่องการ…