ผู้หญิงมาบวชไม่ได้ ก็ไม่น่าต้องไปเป็นโสเภณีที่ไหน
เนื้อหาหลัก / 17 กันยายน 2541

เป็นตอนที่ 17 จาก 24 ตอนของ ปัญหาภิกษุณี: บททดสอบสังคมไทย

ผู้หญิงมาบวชไม่ได้ ก็ไม่น่าต้องไปเป็นโสเภณีที่ไหน ถาม: ในประเด็นที่เขาอ้างจำนวนผู้ชายที่มาบวชในพระศาสนาพอๆ กับจำนวนผู้หญิงที่ต้องไปตกต่ำ เพราะสถาบันศาสนาไม่เปิดโอกาสให้ ในสถานะของการเป็นแม่ชีก็ไม่เทีย…

สังคมไทย ไฉนตกต่ำถึงเพียงนี้
เนื้อหาหลัก / 1 กันยายน 2537

เป็นตอนที่ 3 จาก 16 ตอนของ เจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาติ

สังคมไทย ไฉนตกต่ำถึงเพียงนี้ เวลานี้เราก็รู้กันอยู่แล้วว่า สังคมมนุษย์ทั้งหมด รวมทั้งสังคมไทยของเราด้วย มีปัญหามากมายเพียงไร โลกได้พัฒนาไปก้าวไกล แต่เจริญเพียงในทางวัตถุ และเมื่อเจริญกันไปมากมายอย่างน…

สื่อมวลชนกับการสร้างสรรค์สังคม
เนื้อหาหลัก / 4 มีนาคม 2537

เป็นตอนที่ 1 จาก 12 ตอนของ สื่อมวลชนกับการสร้างสรรค์สังคม

สื่อมวลชนกับการสร้างสรรค์สังคม ขอเจริญพร ท่านผู้เข้าร่วมในที่ประชุมแห่งนี้ ทั้งท่านที่เป็นกรรมการ และท่านผู้เป็นสมาชิก วันนี้เรามีเวลาค่อนข้างน้อย เพราะฉะนั้นอาตมาจะไม่พูดอารัมภบทอะไรให้ยืดยาว เรื่องท…

(บทบาทของสื่อมวลชนต่อวงการสงฆ์และสังคมไทย)
เนื้อหาหลัก / 16 กันยายน 2531

เป็นตอนที่ 7 จาก 11 ตอนของ แรงจูงใจในการเขียน "กรณีสันติอโศก"

(บทบาทของสื่อมวลชนต่อวงการสงฆ์และสังคมไทย) ผู้สัมภาษณ์ : แต่มีข้อสังเกตว่าเรื่องราวต่างๆ ที่เขาจับประเด็นกัน อย่างที่สื่อมวลชนเสนอนั้น มักจะไม่เป็นไปตามที่ท่านเจ้าคุณตั้งประเด็นเอาไว้ คือเป็นอย่างที่ท…

การรักษาฐานะของสถาบันพุทธศาสนา
เนื้อหาหลัก / 5 ธันวาคม 2530

เป็นตอนที่ 1 จาก 2 ตอนของ สถาบันสงฆ์ในสังคมไทย

การรักษาฐานะของสถาบันพุทธศาสนา ศาสนาอย่างที่เข้าใจกันโดยสามัญ เป็นผลอย่างหนึ่งแห่งความพยายามของมนุษย์ ที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตบางอย่างของตน ซึ่งมีทั้งปัญหาเฉพาะบุคคล และปัญหาเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องระหว่าง…

เบื้องหลังปัญหาของสังคมไทย
เนื้อหาหลัก / 10 กรกฎาคม 2525

เป็นตอนที่ 6 จาก 20 ตอนของ มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย

เบื้องหลังปัญหาของสังคมไทย ต่อไปนี้จะขอย้อนมาพูดถึงสังคมไทย เพราะว่าด้านหนึ่งเราต้องพิจารณาถึงทางเดินที่เราจะมุ่งหน้าไป และอีกด้านเราจะต้องมองดูว่าทางที่เราได้เดินมาเป็นอย่างไร ในการวิเคราะห์เรื่องการ…

บันทึกที่ ๑ ปัญหาเกี่ยวกับ คุณค่าของสถาบันสงฆ์ในสังคมปัจจุบัน (พิจารณาในแง่การศึกษา)
เนื้อหาหลัก / 25 พฤศจิกายน 2517

เป็นตอนที่ 2 จาก 20 ตอนของ สถาบันสงฆ์กับสังคมปัจจุบัน

บันทึกที่ ๑ ปัญหาเกี่ยวกับ คุณค่าของสถาบันสงฆ์ในสังคมปัจจุบัน (พิจารณาในแง่การศึกษา) เสียงว่า พระสงฆ์เอาเปรียบสังคม ปัจจุบัน มีผู้วิพากษ์วิจารณ์พระพุทธศาสนาและสถาบันสงฆ์กันมาก คำวิจารณ์จำนวนมากเป็นไปใ…

แนวทางในการแก้ปัญหา
เนื้อหาหลัก / 28 มิถุนายน 2517

เป็นตอนที่ 6 จาก 12 ตอนของ บทเรียน ๒๕ ปี คนไทยเรียนรู้หรือยัง

แนวทางในการแก้ปัญหา เราจะพิจารณาแก้ปัญหาจากจุดที่พูดไปเมื่อกี้นี้ คือว่า สังคมของไทยเราอยู่ในสภาพที่หลง ตื่นเต้น เคลิบเคลิ้มในการที่จะบริโภคเสวยผลผลิตของความเจริญใหม่ๆ แต่ในเวลาเดียวกัน เรามีความเฉื่อ…