การจัดเตรียม text ในคอมพิวเตอร์

23 กุมภาพันธ์ 2559

Q : ถ้าไม่รู้ว่าเนื้อหาใน PDF เว้นวรรคหรือเปล่าควรทำยังไง ?

A1: ในกรณีที่เนื้อหาอยู่บรรทัดเดียวกัน
สามารถเปิดดู และขยายดูได้ใน computer (PDF สามารถดาวน์โหลดจากเว็บวัดได้ ถ้าเป็นฉบับเดียวกัน)

A2: ในกรณีที่เนื้อหาอยู่คนละบรรทัด (เนื้อหาจบ แล้วขึ้นบรรทัดใหม่ เลยทำให้ไม่ทราบว่าเว้นวรรคหรือไม่)
ให้พิจารณา กำหนดไปตามจากเนื้อหาจากเอกสารแก้ไข (Word) เป็นอันดับแรก
แต่หากสังเกตุแล้วว่า การเว้นวรรคใน word ก็ไม่ถูกต้องตามหลัก (อาจมีได้ แต่น้อยมาก) ก็สามารถแก้ไขได้เลย โดยควรจดบันทึกไว้ในงานพิเศษ ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นเอกสารว่าได้ทำการแก้ไขส่วนใดไปบ้างที่อาจทำให้ไม่ตรงกับต้นฉบับ หรือเพื่อทำการปรับปรุงสิ่งที่ควรแก้ไขต่อไป

 

Q : เอกสารต้นฉบับล่าสุด PDF หรือหนังสือ อ่านแล้วทราบว่าผิดแน่นอน ควรทำยังไง ?

A: ในกรณีที่อ่านตรวจเทียบเนื้อหา จากกระดาษและไฟล์คอมพิวเตอร์
ควรจดบันทึกเพิ่มเติมในใบงานพิเศษ พร้อมทั้งบันทึกลงในเอกสารต้นฉบับหลัก/แก้ไขนั้นๆ ด้วยว่าได้แก้ไข/ปรับปรุงขึ้นเว็บเป็นแบบใดแทน ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นเอกสาร/หลักฐานบันทึกว่า มีการทำการแก้ไขส่วนใดไปบ้าง ที่อาจทำให้ไม่ตรงกับต้นฉบับ หรือเพื่อทำการปรับปรุงสิ่งที่ควรแก้ไขต่อไป

 

Q : หากมีอ่านไปแล้ว มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์เอกสารต่างๆ คำถามใดๆ ก็ตาม รวมไปถึงคำแนะนำการทำงานต่างๆ ควรทำอย่างไร? 

A: สามารถเขียนเข้าบนใบงานพิเศษก็ได้ หรือติดต่อผู้ประสานงานได้โดยตรงในช่องทางต่างๆ

 

Q : เครื่องหมาย คำถาม ? ไม้ยมก ๆ ไปยาลน้อย ฯ ไปยาลใหญ่ ฯลฯ และเครื่องหมายอื่นๆ ควรเว้นวรรคอย่างไร?

A: ในกรณีการแสดงเนื้อหาบนเว็บ เรากำหนดไว้ที่
ด้านหน้าเครื่องหมายนั้นๆ → ไม่ควรเว้นวรรค (ยกเว้นเครื่องหมายคำพูด)
ด้านหลังเครื่องหมายนั้นๆ → ควรเว้นวรรค
แต่มีข้อยกเว้นในบางกรณี (Case by Case) ซึ่งจำเป็นต้องใช้การหลักการพิจารณาอีกที หากมีข้อสงสัยใดๆเพิ่มเติมติดต่อผู้ประสานงาน หรือเขียนในใบงานพิเศษก็ได้

 

Q : ในไฟล์แก้ไข Word เลข ISBN, สารบัญ, คำอนุโมทนา หรือวันเดือนปี ที่พิมพ์ ไม่มี ควรทำอย่างไร? 

A: ไม่เป็นไร และไม่จำเป็นต้องตรวจเทียบ หรือนำมาป้อนข้อมูลลงเว็บ ทั้งนี้เพราะ เลข ISBN, สารบัญ, คำอนุโมทนาในโอกาสต่างๆ (ในบางกรณี), หรือ วัน เดือน ปี ที่พิมพ์ โดยทั่วไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำเป็นหนังสือ แต่การแสดงในเว็บจะได้กำหนดไว้ในส่วนเสริมพิเศษบางส่วน (ซึ่งผู้ดูแลส่วนอื่นๆ จะพิจารณาจัดทำต่อไป)
→ เว้นแต่วันเดือนปี ที่แสดงธรรม (มักจะอยู่ในเชิงอรรถ) เป็นสิ่งจำเป็นต้องมีข้อมูลเพื่อแสดงในเว็บ

 

หน้า: 1 2

No Comments