…ปัจจุบัน หลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่จำเป็นได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นในการต่อสู้ระหว่างวงจรธุรกิจและวงจรผู้บริโภค นี่คือความจำเป็นที่เราต้องพัฒนาคน เมื่อเราพัฒ...

No Comments nicetomeetuall Read More

…ปุจฉา: มีข้อห้ามในศาสนาพุทธหรือไม่เกี่ยวกับเรื่อง “การบริจาคอวัยวะ”… …วิสัชนา: ตามปกติแล้วไม่มีข้อห้ามมีแต่จะสนับสนุน เพราะการบริจาคอวัยวะเป็นการเส...

No Comments nicetomeetuall Read More

…เมื่อพูดถึงขั้นนี้ก็รวมความได้ว่า พระไตรปิฎก ก็คือที่รวบรวมพระธรรมวินัย อันได้แก่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ที่เรียกว่าเป็นพระพุทธศาสนา ซึ่งพระพุทธเจ้าได้...

No Comments nicetomeetuall Read More

ได้พูดเรื่องสมาธิ ให้เห็นความหมาย คุณประโยชน์ และการใช้ที่ถูกต้องตามหลักการของพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งการใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นที่ข้างเคียง ซึ่งถ้าเรารู...

No Comments nicetomeetuall Read More

กฎหมายหรือกฎสมมติของมนุษย์เป็นคุณ เมื่อมันเป็นเครื่องมือสนองความต้องการธรรม แต่เมื่อความต้องการธรรมเลือนลางจางหาย กฎหมายก็อาจกลายเป็นเครื่องมือสนองความป...

No Comments nicetomeetuall Read More

“มนุษย์” เป็นชีวิตที่มีความประเสริฐ มีความสำคัญในตัวของมันเอง และชีวิตนั้นอาจจะมีความสมบูรณ์ได้แม้ในตัวของมันเอง ไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือหรือส่วนประกอบ...

No Comments nicetomeetuall Read More

คนเราอยู่ในโลก แต่มักปฏิบัติไม่ถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลายในโลก จึงดำเนินชีวิตไม่ถูกต้อง สิ่งที่เราเกี่ยวข้องต่างๆนี่ มันก็อยู่ของมันไปตามปกติ ตามธรรมชาติ แต่ป...

No Comments nicetomeetuall Read More

…พระพุทธเจ้าตรัสไว้เองในพระสูตรหนึ่ง มีพุทธพจน์ว่า “ภิกษุทั้งหลาย เราเป็นกัลยาณมิตรของสัตว์ทั้งหลาย อาศัยเราผู้เป็นกัลยาณมิตร…” …แต่สิ่งที่สำคัญอย...

No Comments nicetomeetuall Read More

มนุษย์ทุกคนต้องการชีวิตที่ดีและมีความสุขที่แท้จริง และเราก็ดำเนินชีวิต เพียรพยายามทำทุกอย่างเพื่อหาสิ่งนี้ แต่แล้วมนุษย์ก็ประสบปัญหากันอย่างนี้แหละ เพรา...

“ค่านิยมในพุทธศาสนานั้นคืออะไรและมีอะไรบ้าง … เรารู้สึกจะมีความสับสนกันพอสมควรว่าค่านิยมพุทธคืออะไร ถึงกับมีคนหลายกลุ่มหลายพวกมาโจมตีอย่างที่หลายท่าน...

จุดรับหนังสือและสื่อธรรมะของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
ประกาศ / 5 มีนาคม 2560

ท่านผู้สนใจขอรับหนังสือ, CD ธรรมบรรยาย หรือ DVD สื่อธรรมะ ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ซึ่งไม่สะดวกไปรับเองที่วัด สามารถสอบถามไปยังสถานที่ต่างๆ ที่ม...

พุทธธรรม และพจนานุกรมฯ
ประกาศ / 26 ตุลาคม 2558

พุทธธรรม พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (รูปแบบ PDF) พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (รูปแบบ Youtube) พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (รูปแบบแอพพลิเคชั่น บนระบบสมาร์ทโฟน Android) พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (...

ความเป็นอนิจจังของสังขาร กับอิสรภาพของสังคม
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 10 พฤษภาคม 2529

ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลาย มิใช่เป็น การเปลี่ยนแปลงไปอย่างเลื่อนลอย แต่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัย เมื่อสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่เลื่อนลอย ...

Jordanian Soldier Sentenced To Existence In Killing Of three American Troops

Enlarge this imageJordanian judges preside Joc Pederson Jersey in exce s of the demo on Monday of Marik al-Tuwayha, charged with the murder of 3 American armed forces trainers. The navy court docket in Amman identified Tuwayha guilty of shooting the trainers since they waited to enter the King Faisal base at Al-Jafr in southern...

How Facebook Employs Technology To block Terrorist-Related Material
บทความ/ข้อเขียน / 24 สิงหาคม 2562

Enlarge this imageFacebook has made new tools for attempting to retain terrorist material from the web-site.Jaap Arriens/NurPhoto through Getty Imageshide captiontoggle captionJaap Arriens/NurPhoto by using Getty ImagesFacebook has produced new resources for trying to hold terrorist content material off the internet site.Jaap Arriens/NurPhoto by way of Getty ImagesSocial media busine ses are stre

Jeff Periods Testifies He Under no circumstances Talked over Election With Russians
uncategorized / 24 สิงหาคม 2562

Credit history:U.S. Capitol Current at 5:37 p.m. ET Legal profe sional Normal Jeff Se sions instructed a Senate committee Tuesday that any recommendation he colluded with Ru sia all through very last year's U.S. presidential marketing campaign was an "appalling and detestable lie." Cla ses expended greater than two 1/2 hours prior to the Senate Intelligence Committee, which incorporated several testy exchanges with Democratic senators w...

Amid Skepticism And Scrutiny, Election Integrity Commission Retains 1st Meeting
บทความ/ข้อเขียน / 23 สิงหาคม 2562

Enlarge this imageKansas Secretary of Condition Kris Kobach, who was finally named vice chair of a fee on election integrity that has been beset with controversy, joins then-President-elect Donald Trump on the Trump National Golf Club in Bedminster, N.J., in November 2016.Carolyn Kaster/APhide captiontoggle captionCarolyn Kaster/APKansas Secretary of Point out Kris Kobach, who was sooner or later named vice chair of the commi sion on el...

Conservatives Warn Speaker Ryan To hold The line On Immigration

Enlarge this imageRep. Mark Meadows, R-N.C. (left), chairman on the conservative Residence Liberty Caucus, and Rep. Jim Jordan, R-Ohio, a critical member of the group, walk as a result of Statuary Hall within the Capitol last September. Meadows claims a vote on immigration will probably be a "defining moment" with consequences for the Republican Get together.J. Scott Applewhite/APhide captiontoggle captionJ. Scott Applewhite/APRep. Mark...

Astronomers Find 7 Earth-Size Planets Close to A close-by Star
บทความ/ข้อเขียน / 22 สิงหาคม 2562

Enlarge this imageThis artist's rendering shows what amongst the seven planets, TRAPPIST-1f, may well glance like.NASA/JPL-Caltechhide captiontoggle captionNASA/JPL-CaltechThis artist's rendering reveals what among the 7 planets, TRAPPIST-1f, may po sibly look like.NASA/JPL-CaltechA little, faint star comparatively near by is property to 7 Earth-size planets with circumstances which could be correct for liquid drinking water and perhaps...

GOP Primaries Concentrate On Candidates’ Loyalty To President Trump
uncategorized / 22 สิงหาคม 2562

Enlarge this imagePresident Trump speaks to supporters through a campaign rally on April 28, 2018, in Washington Township, Mich.Scott Olson/Getty Imageshide captiontoggle captionScott Olson/Getty ImagesPresident Trump speaks to supporters throughout a marketing campaign rally on April 28, 2018, in Washington Township, Mich.Scott Olson/Getty ImagesThe last Indiana Senate Republican debate forward of Tuesday's principal election wasn't pr...

Ethics Agency Rejects White Dwelling Shift To dam Ethics Waiver Disclosures

Enlarge this imageWalter M. Shaub Jr., director on the Workplace of government Ethics, notified the White Home and federal agencies in April that his office environment desired to see all ethics waivers i sued by President Trump's administration, environment a June one deadline.J. Scott Applewhite/APhide captiontoggle captionJ. Scott Applewhite/APWalter M. Shaub Jr., director from the Busine s of government Ethics, notified the White Ho...