ความเป็นอนิจจังของสังขาร กับอิสรภาพของสังคม

10 พฤษภาคม 2529

ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลาย มิใช่เป็น การเปลี่ยนแปลงไปอย่างเลื่อนลอย แต่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัย

เมื่อสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่เลื่อนลอย เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัย มันก็มีผลรวมออกมา คือมีความเป็นไปอย่างแน่นอนตามเหตุปัจจัย

ข้อมูลพัฒนาการ

  • พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๒๙
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๒ รวมอยู่ในหนังสือ “ความเป็นอนิจจังของสังคม” เนื่องในโอกาส ๑๐๐ ปีชาตกาล รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์
  • เป็นเรื่องเดียวกันกับ “ลุอิสรภาพด้วยอนิจจัง

สารบัญ – ความเป็นอนิจจังของสังขาร กับอิสรภาพของสังคม

No Comments

Comments are closed.