– ๑ – ขั้นศรัทธา: ให้สังคมสามัคคี คนมีกำลังใจ
ประกาศ / 9 เมษายน 2564

เป็นตอนที่ 2 จาก 15 ตอนของ ในสถานการณ์โควิด-19 นี้ โพชฌงค์ สวดก็ได้ แต่ถ้าใช้ จะยิ่งดี

– ๑ – ขั้นศรัทธา: ให้สังคมสามัคคี คนมีกำลังใจ คราววิกฤติ โควิด-19 เราอยู่กันด้วยความรู้เข้าใจและหวังดี สวดมนต์ สวดปริตร คืออย่างไร ควรได้ทั้งความรู้และจิตใจที่ดี เพื่อให้อยู่กันด้วยความรู้…

จุดรับหนังสือและสื่อธรรมะของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
ประกาศ / 5 มีนาคม 2560

ท่านผู้สนใจขอรับหนังสือ, CD ธรรมบรรยาย หรือ DVD สื่อธรรมะ ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ซึ่งไม่สะดวกไปรับเองที่วัด สามารถสอบถามไปยังสถานที่ต่างๆ ที่มีหนังสือและสื่อธรรมะจำนวนหนึ่งพร้อมแจกจ…

พุทธธรรม และพจนานุกรมฯ
ประกาศ / 26 ตุลาคม 2558

พุทธธรรม พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (รูปแบบ PDF) พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (รูปแบบ Youtube) พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (รูปแบบแอพพลิเคชั่น บนระบบสมาร์ทโฟน Android) พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (รูปแบบแอพพลิเคชั่น บนระบบสม…