คีย์เนื้อหาจากหนังสือเก่า (รูปสแกน)

17 ธันวาคม 2558

สิ่งที่ต้องคีย์เก็บไว้

  1. คีย์ชื่อหนังสือ และข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ISBN, ครั้ง/ปีที่พิมพ์, ปรารภโอกาสใด
  2. ประวัติการเขียน, คำอนุโมทนา หรือคำกล่าวเจ้าของงาน/ผู้นิมนต์ หากมีเนื้อหาน่าสนใจ ควรบันทึกไว้ ก็คีย์เก็บไว้ด้วย
  3. เนื้อหาหนังสือ หากยาวมาก ให้แยกไฟล์ ตามบทหรือหัวข้อใหญ่ แล้วแต่กรณี
  4. ไม่ต้องคีย์ สารบัญ, อนุโมทนาทั่วไปหรือโดยวัด, ประวัติเจ้าภาพ/เจ้าของงาน, คำกล่าวของผู้จัดงาน ในกรณีทั่วไป

วิธีการคีย์ข้อมูล

  1. คีย์เนื้อหาต่อเนื่องกันไป โดยไม่ต้องสนใจการย่อหน้าบรรทัดแรก หรือการตัดขึ้นบรรทัดใหม่ ว่าจะต้องตั้งให้เหมือนกัน
  2. ให้คีย์ขึ้นบรรทัดใหม่เมื่อจบแต่ละย่อหน้าเท่านั้น ส่วนหัวข้อเรื่อง ให้คีย์ขึ้นบรรทัดใหม่ตามที่เป็นในหนังสือ
  3. คีย์ช่องว่างคั่นระหว่างวรรค วรรคละ ๑ ช่องว่างเท่านั้น ไม่ว่าช่องว่างในหนังสือจะดูกว้างแค่ไหน
  4. เชิงอรรถท้ายแต่ละหน้า คีย์แยกไว้ท้ายย่อหน้าที่มีคำนั้นๆ ซึ่งเป็นต้นคำที่ต้องการอธิบายขยาย ใช้สัญลักษณ์หรือตัวเลขอ้างเชิงอรรถ ตามหนังสือต้นฉบับ
  5. หากพบคำที่แน่ใจว่าสะกดผิด ให้คีย์แก้ไขได้เลย แล้วบันทึกไว้ในใบบันทึกการทำงาน
  6. หากพบคำที่คาดว่าน่าจะตกหล่น ให้บันทึกไว้ในใบบันทึกฯ เท่านั้น ห้ามแก้ไขลงในไฟล์ทันที

หากเนื้อหายาวมาก ให้แบ่งเป็นไฟล์ย่อย แยกตามหัวข้อใหญ่

 

No Comments