รู้จักกัน

26 ตุลาคม 2558

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าชมและศึกษาค้นคว้า งานสอนธรรมะของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ที่เคยได้รับการตีพิมพ์เป็นหนังสือหรือบทความในที่ต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่จิตอาสากลุ่มหนึ่งได้ร่วมแรงร่วมใจรวบรวมมาไว้ด้วยกันในเว็บไซต์แห่งนี้ เพื่อความสะดวกในการค้นคว้าศึกษาแก่ผู้สนใจทุกท่าน

  • หากท่านต้องการดาวน์โหลดไฟล์ PDF เพื่อนำไปเก็บไว้อ่านด้วยอุปกรณ์ต่างๆ สามารถค้นหาเรื่องที่ต้องการและดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์วัดญาณเวศกวัน หรือคลิกลิงค์ดาวน์โหลด PDF ที่หน้าหลักของเรื่องที่ท่านต้องการในเว็บไซต์แห่งนี้
  • หากท่านต้องการรับหนังสือที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นเล่ม หรือซีดีธรรมะ คำสอนของพระพรหมคุณาภรณ์ คลิกอ่านวิธีการได้ที่เมนู “ขอรับหนังสือ-ซีดี
  • คำแนะนำในการค้นคว้า อ้างอิง หรือใช้งานเนื้อหาในเว็บไซต์แห่งนี้ อ่านได้ที่เมนู “แนะนำการใช้งาน
  • สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแผ่ธรรมะฯ ด้วยการเป็นจิตอาสาช่วยรวบรวม ตรวจทาน เพื่อนำเนื้อหาเข้าสู่เว็บไซต์แห่งนี้ อ่านได้ที่เมนู “สอบถาม-แสดงความเห็น

ขออนุโมทนาทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมชม

No Comments