โพชฌงค์ พุทธวิธีเสริมสุขภาพ
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 3 พฤศจิกายน 2528

…กายกับใจนั้นเป็นสิ่งที่อาศัยกันและกัน พอกายเจ็บป่วยไม่สบาย คนทั่วไปก็มักจะพาลจิตใจไม่สบาย เศร้าหมอง กระวนกระวาย กระสับกระส่ายไปด้วย และในทำนองเดียวกัน เมื่อจิตใจไม่สบายก็พลอยให้กายไม่สบายไปด้วย…

พัฒนาปัญญา เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 24 กันยายน 2528

…พุทธศาสนสุภาษิตสอนว่า “คนฉลาดไม่เข้าเรื่อง หรือฉลาดไม่เป็นเรื่อง ไม่ทำให้เกิดความสุข” คือทำให้เกิดโทษเกิดความเสียหาย เพราะฉะนั้นการใช้ปัญญาก็มีคติว่า จะต้องระมัดระวังเหมือนกัน อาจจะ…