ชาวพุทธต้องเป็นผู้ตื่น
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 21 พฤศจิกายน 2528

พุทธะคืออะไร พุทธะนั้นเราแปลกันว่าตรัสรู้ หรือมิฉะนั้นก็แปลว่าตื่น หรือไม่ก็แปลว่าเบิกบาน ผู้ตรัสรู้แล้ว ตื่นแล้ว เบิกบานแล้ว ข้อที่อยากจะให้พิจารณาในที่นี้ คือ ความหมายที่ว่าตื่นแล้ว หรือ ผู้ที่ตื่นแ…

โพชฌงค์ พุทธวิธีเสริมสุขภาพ
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 3 พฤศจิกายน 2528

…กายกับใจนั้นเป็นสิ่งที่อาศัยกันและกัน พอกายเจ็บป่วยไม่สบาย คนทั่วไปก็มักจะพาลจิตใจไม่สบาย เศร้าหมอง กระวนกระวาย กระสับกระส่ายไปด้วย และในทำนองเดียวกัน เมื่อจิตใจไม่สบายก็พลอยให้กายไม่สบายไปด้วย…

พัฒนาปัญญา (เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒)
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 24 กันยายน 2528

…พุทธศาสนสุภาษิตสอนว่า “คนฉลาดไม่เข้าเรื่อง หรือฉลาดไม่เป็นเรื่อง ไม่ทำให้เกิดความสุข” คือทำให้เกิดโทษเกิดความเสียหาย เพราะฉะนั้นการใช้ปัญญาก็มีคติว่า จะต้องระมัดระวังเหมือนกัน อาจจะ…