เจอวิกฤต จะเลือกวิวัฒน์ หรือจะเอาวิบัติ
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 5 กรกฎาคม 2541

…พอพูดคำว่า “วิกฤติ” เรามีความรู้สึกไม่ดี คือ เป็นเรื่องของความทุกข์ เป็นเรื่องของปัญหา แต่ท่ามกลางภาวะวิกฤตนี้ ความจริงมีข้อดีหลายอย่าง และข้อดีบางอย่างก็มากจนกระทั่งเราแทบจะพูดได้ว…

เราจะกู้แผ่นดินกันอย่างไร?
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 10 พฤษภาคม 2541

…ตอนนี้สังคมไทยมาถึงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญ ยามมีทุกข์นี้ ถ้าเราลุกขึ้นดิ้นรนขวนขวาย ก็จะเป็นโอกาสแห่งการพัฒนาคน ยิ่งถ้ามองสังคมในวงกว้าง ก็เป็นโอกาสดีเลิศที่จะพัฒนามนุษย์ เพราะคนเราเรียนรู้…

เวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่า

“เวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่า” เป็นการนำเอาธรรมกถาอำนวยพรของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ แก่ คุณจุฬารัตน์ เสรีเชษฐพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สื่อเกตร จำกัด มากร…