ในแง่เป็นนักวิชาการ

20 กรกฎาคม 2543
เป็นตอนที่ 3 จาก 15 ตอนของ

ในแง่เป็นนักวิชาการ

ในแง่เป็นนักวิชาการนั้น เราถือว่านักวิชาการเป็นผู้ทำหน้าที่ให้ปัญญาแก่ผู้อื่น และแก่สังคม อย่างน้อยก็แสวงหาความรู้ความเข้าใจให้เจริญปัญญาแก่ตนเอง จึงจะต้องมีความรับผิดชอบ ยิ่งเป็นบุคคลในวงการพุทธศาสนาเอง ก็ต้องมีความรับผิดชอบอย่างมาก เช่น ในเรื่องของความถูกต้องและความจริง เพราะถ้าทำให้เกิดความหลงผิดเข้าใจผิด ก็กลายเป็นโทษเป็นบาป มีผลเป็นการทำลาย แต่ในแง่นี้จะยังไม่แจกแจงละ เอาเป็นว่าโยมรู้กันว่าต้องมีความรับผิดชอบก็แล้วกัน ทีนี้ลงไปถึงความเป็นนักวิชาการเลย

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< กรณีเงื่อนงำ: พระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยโรคอะไร? (ฉบับตัดสั้น)ถ้าข้อมูลผิด ก็ตีความ วิจารณ์ สันนิษฐานพลาดไปหมด >>

No Comments

Comments are closed.