ถ้าอยากพ้นวิกฤต ต้องเลิกติดไสยศาสตร์
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 10 สิงหาคม 2540

…คนนับถือศาสนาแบบไสยศาสตร์เพื่อขอให้ช่วยบันดาล ให้มีโชคดีหนีเคราะห์ร้าย เวลามานับถือพระพุทธศาสนาก็เลยจะนับถือแบบนั้น เอาแค่นั้น เรียกว่าไม่พัฒนาการนับถือศาสนา… การเชื่อถือวุ่นวายกับสิ่งเหล…