ระลึกถึงความตาย และวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องต่อความตาย

27 พฤษภาคม 2527

…ในทางธรรมนั้นท่านกลับชอบพูดถึงความตาย ท่านไม่ชอบพูดถึงความเกิดที่คนทั้งหลายชอบหรือปรารถนา เพราะว่าความตาย ท่านพูดขึ้นมาแล้วก็เป็นเครื่องเตือนสติแก่มนุษย์ปุถุชนทั้งหลาย ให้ได้ความคิดในธรรมะ แม้ในโอกาสใดท่านจะพูดถึงความเกิดบ้าง ท่านก็จะพูดถึงในแง่ที่สัมพันธ์กับความตาย เป็นเครื่องเตือนสติเช่นเดียวกัน …

 

สารบัญ – ระลึกถึงความตาย และวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องต่อความตาย

 

ปัจจุบันรวมอยู่ในเรื่อง “เมื่อธรรมดามาถึง รู้ให้ทัน และทำให้ถูก

No Comments

Comments are closed.