คนเก่ง เป็นได้ไม่ยาก

11 มกราคม 2565

คนเก่ง เป็นได้ไม่ยาก

หลายคนบอกอยากเป็นคนเก่ง

เรื่องนี้ไม่ยาก ไม่ต้องลงทุนอะไร ขอให้ใจสู้สักหน่อย

ตื่นเช้าขึ้นมา นึกถามตัวเองว่าจะทำอะไร

ถ้ามีเพื่อน ก็ชวนกันว่า วันนี้พวกเราจะทำอะไร

ถ้านึกไม่ออก ถามคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ว่า วันนี้มีอะไรให้ลูกทำไหม อะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องของการสร้างสรรค์หรือทำประโยชน์ ถ้านึกไม่ออกจริง ๆ ทำอะไรให้น้องให้พี่ก็ได้ แต่ไม่ต้องถามว่า เราจะเอาอะไร เราจะได้อะไร ถ้าเก่งในการทำแล้ว อะไรที่จะเอาจะได้ ไว้ให้มันตามมาเอง

พอมีอะไรที่จะทำ ก็เตรียมเก่งได้เลย พอคิดจะทำ ปัญญาก็มา พอจะลงมือทำ วิริยะ ความเพียรก็มา สติก็มา แล้วสมาธิ ขันติ ทักษะอะไรต่าง ๆ ที่จะทำให้เป็นคนเก่งก็จะตามกันมาเอง แล้วก็จะเป็นคนเก่งจริง ๆ

ไม่ใช่เก่งอย่างเดียว เมื่อทำงานการอะไรที่เป็นการสร้างสรรค์ คือเป็นประโยชน์ ก็คือเป็นคนดี เมื่อทำได้ผลเกิดความสำเร็จ ก็ใจรักอยากทำ แล้วก็มีความสุขในการทำงานสร้างสรรค์นั้นเรื่อยไป เรียกว่า ทั้งเก่ง ทั้งดี และมีความสุขด้วย

ถ้าต้องการคติธรรมไว้บอกใจตัว ก็นึกถึงคาถาที่ ๑ ว่า

อโมฆํ ทิวสํ กยิรา อปฺเปน พหุเกน วา

แปลว่า เวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่า ไม่มากก็น้อย ต้องให้ได้อะไรบ้าง

ที่ว่าได้นั้น คือได้ทำ-ทำได้ และได้ปัญญา ได้ความเก่งกล้าสามารถ ได้ทำการสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์และความสุข

อีกคาถาก็ยิ่งดีว่า – โยคา เว ชายเต ภูริ = ปัญญาเกิดขึ้นมาได้ เพราะใช้งาน

ขอให้เป็นคนเก่ง ที่เก่งจริง และเก่งดี สมใจหมายด้วยการหมายใจที่จะทำ อย่างที่ว่ามานี้ พร้อมด้วยโชคดีและความสุขที่จะตามมาเองเป็นพรที่ยั่งยืนนาน

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
๑๑ ม.ค. ๒๕๖๕

-คำขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็ก
โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
มอบให้แก่ ชาติภูมิสถาน ป.อ.ปยุตฺโต จ.สุพรรณบุรี
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

ต้นฉบับลายมือ “คนเก่ง เป็นได้ไม่ยาก”

No Comments

Comments are closed.