เชื่อกรรม-รู้กรรม-แก้กรรม

1 พฤศจิกายน 2545

เนื้อหาของหนังสือเกิดจากการรวมเล่มผลงาน ๓ เล่ม เพื่ออธิบายเรื่องกรรมซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญ และเป็นเรื่องที่พุทธศาสนิกชนสนใจมาก นอกจากจะนำทำความเข้าใจในตัวหลักกรรมเองแล้ว ยังช่วยแก้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนสับสนในเรื่องกรรม อีกทั้งเชื่อมโยงไปถึงเรื่องเหตุปัจจัยในปฏิจจสมุปบาทอีกด้วย

 

เนื้อหาของหนังสือ เชื่อกรรม-รู้กรรม-แก้กรรม” เกิดจากการรวมเล่มผลงาน ๓ เล่ม ได้แก่

๑. ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม

๒. หลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่

๓. เหตุปัจจัยในปฏิจจสมุปบาท และกรรม

No Comments

Comments are closed.