เมื่อธรรมดามาถึง รู้ให้ทัน และทำให้ถูก

1 มกราคม 2554

ในเมื่อความยาวหรือสั้นของชีวิต เป็นสิ่งไม่มีกำหนดแน่นอนเช่นนี้ บุคคลจึงควรปฏิบัติระมัดระวังในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับความยาวหรือสั้นด้วยความไม่ประมาทตามเหตุปัจจัย แต่ไม่พึงกลัวมัวแต่วิตกกังวลเหมือนอย่างบุคคลบางคน ที่กลายเป็นก่อทุกข์เพิ่มขึ้นแก่ตน ยิ่งไปกว่าตัวความตายนั้นเสียอีกด้วยซ้ำไป พึงเอาใจใส่ขวนขวายให้มาก แต่ในฝ่ายการดำเนินชีวิต คือ ในข้อที่ว่าจะใช้ชีวิตของตนอย่างไร เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขที่มุ่งหมายหรือจะสร้างคุณค่าเพิ่มพูนสาระให้เกิด ขึ้นด้วยชีวิตของตนอย่างไร…

 

สารบัญ – เมื่อธรรมดามาถึง รู้ให้ทัน และทำให้ถูก

 ระลึกถึงความตาย และวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องต่อความตาย

ความตายคือคติธรรมแห่งชีวิต และการบำเพ็ญกุศลเพื่อรำลึกถึงผู้ล่วงลับไปแล้ว
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพิธีศพ และพุทธภาษิตเกี่ยวกับความตาย

 


รวมเล่มมาจากธรรมนิพนธ์ ๓ เรื่อง ได้แก่

  1. ระลึกถึงความตาย และวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องต่อความตาย
  2. ความตายคือคติธรรมแห่งชีวิต และการบำเพ็ญกุศลเพื่อรำลึกถึงผู้ล่วงลับไปแล้ว
  3. เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพิธีศพ และพุทธภาษิตเกี่ยวกับความตาย

No Comments

Comments are closed.