งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 17 พฤศจิกายน 2535

..การที่เราทำอะไรต่างๆ นี่เพื่ออะไร หาเงินทองเพื่ออะไร ก็เพื่อจะให้มีความสุข เสร็จแล้วเราก็ได้ความสุขจริงหรือเปล่า ลองสำรวจดูในแต่ละวัน บางคนไม่เคยสำรวจเลยว่า เป้าหมายที่แท้คือความสุขเราได้หรือเปล่า แ…

คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล

…ความรักของพ่อแม่ต่อลูกเป็นความรักแบบที่อยากเห็นลูกมีความสุข แล้วก็พยายามทำอะไรต่างๆ ให้ลูกมีความสุข เมื่อเห็นลูกมีความสุขพ่อแม่ก็มีความสุขด้วย ดังนั้น พ่อแม่จึงมีความสุขในการที่ได้ให้แก่ลูก ในข…

ธรรมะฉบับเรียนลัด
หนังสือ / 15 กุมภาพันธ์ 2535

มนุษย์ทุกคนต้องการชีวิตที่ดีและมีความสุขที่แท้จริง และเราก็ดำเนินชีวิต เพียรพยายามทำทุกอย่างเพื่อหาสิ่งนี้ แต่แล้วมนุษย์ก็ประสบปัญหากันอย่างนี้แหละ เพราะเพียรพยายามไป โดยไม่รู้ไม่เข้าใจว่าชีวิตที่ดีแล…

สุขนี้มิไกล: ใครปัญญาไวหาได้ทุกสถาน

…คนเรานั้นเกิดมาก็มีชีวิตร่างกายเท่ากัน มีกายกับใจเหมือนกัน ทางพระท่านเรียกว่า มีรูปนาม หรือมีขันธ์ 5 มาเท่าๆ กัน แต่ชีวิตของคนที่เกิดมาเท่ากันนั้น กลับทำอะไรได้ไม่เท่ากัน ก็เพราะว่าคนหนึ่งรู้จั…

ชีวิตหนึ่งเท่านี้ สร้างความดีได้อนันต์

เพื่อให้ได้เห็นความสำคัญว่า  ชีวิตหนึ่งนี้  ถ้ารู้จักใช้ ชีวิตก็มีคุณค่ามหาศาล  เป็นอยู่ให้ดี ชีวิตมีแต่ได้ทุกวัน  รวมไปถึงการระลึกคุณและตระหนักในหน้าที่ของพ่อ แม่  แล้วเผื่อแผ่ความสุขสู่สังคม