ชีวิตหนึ่งเท่านี้ สร้างความดีได้อนันต์

7 มกราคม 2535

เพื่อให้ได้เห็นความสำคัญว่า  ชีวิตหนึ่งนี้  ถ้ารู้จักใช้ ชีวิตก็มีคุณค่ามหาศาล  เป็นอยู่ให้ดี ชีวิตมีแต่ได้ทุกวัน  รวมไปถึงการระลึกคุณและตระหนักในหน้าที่ของพ่อ แม่  แล้วเผื่อแผ่ความสุขสู่สังคม

 

สารบัญ — ชีวิตหนึ่งเท่านี้ สร้างความดีได้อนันต์

สุขนี้มิไกล: ใครปัญญาไวหาได้ทุกสถาน
จากสุขในบ้าน สู่ความเกษมศานติ์ทั่วสังคม

 

หมายเหตุ รวมเล่มเนื้อหาของผลงาน ๒ เล่ม ซึ่งเรียบเรียงจากธรรมกถาในพิธีทำบุญอุทิศกุศลแด่ผู้ล่วงลับ ได้แก่

No Comments

Comments are closed.