กรณีเงื่อนงำ: พระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยโรคอะไร? (ฉบับตัดสั้น)
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 10 ตุลาคม 2543

“…เรื่องการวิพากษ์วิจารณ์นี้ พระพุทธศาสนาของเราเปิดกว้างอยู่แล้ว เรียกว่าชาวพุทธน่ะใจกว้าง… ใจกว้างนี้คนละอย่างกับไม่เอาเรื่อง ถ้าไม่เอาเรื่องราว ปล่อยปละละเลย ก็กลายเป็นประมาท พระพุ…

ความสุขของครอบครัว คือสันติสุขของสังคม
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 14 มิถุนายน 2543

…การแสดงโลกแก่ลูก ที่พ่อแม่เป็นผู้นำและชี้บอกนั้น โดยทั่วไปจะทำให้เด็กพัฒนาความรู้สึก ท่าที ทัศนคติ ต่อโลก ต่อสังคม ต่อเพื่อนมนุษย์ ในทางที่ดี โดยเฉพาะ มองเพื่อนมนุษย์ด้วยท่าทีอย่างญาติมิตร มีไม…

ธรรมเพื่อชีวเกษม ของประชาสังคมไทยในปี ๒๕๔๓
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 29 พฤษภาคม 2543

… มาตรฐานการครองชีพสูงก็วัดกันที่เศรษฐกิจ เน้นเรื่องวัตถุด้านเดียว คือมุ่งหรือจ้องดูความความพรั่งพร้อมทางวัตถุ การมีเงินทอง สิ่งของเครื่องใช้ สิ่งบริโภค มั่งคั่งพรั่งพร้อม ซึ่งก็อย่างที่ว่าแล้ว …

มองวิสาขบูชา หยั่งถึงอารยธรรมโลก
หนังสือ , ธรรมนิพนธ์ / 10 พฤษภาคม 2543

…พระพุทธศาสนา “เป็นบ่อเกิดสำคัญของอารยธรรมมนุษย์” ถ้าเราจะพูดเป็นแถบของโลกก็ได้ หรือจะพูดในแง่ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมอารยธรรมมนุษย์ในท้องถิ่นต่างๆ พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นทำให้เกิดความก้า…

ฝังลูกนิมิต-ผูกสีมา วัดญาณเวศกวัน
หนังสือ , ธรรมนิพนธ์ / 11 มกราคม 2543

…ถ้าพระถือโอกาสหาเงินก็ไปกันใหญ่ จนเมืองไทยปัจจุบันนี้ชักจะกลายเป็นว่า เวลาจัดงานฝังลูกนิมิตผูกสีมา ก็พากันเน้นที่การหาเงินไปหมด คิดว่าจะทำอย่างไรจึงจะหาเงินได้มากๆ ก็ต้องจัดงานให้ใหญ่ที่สุด แล้…