เพิ่มพลังแห่งชีวิต

เป็นตอนที่ 4 จาก 4 ตอนของ กายหายไข้ ใจหายทุกข์

เพิ่มพลังแห่งชีวิต คณะโยมญาติมิตรได้มีศรัทธามาทำบุญในวันนี้ โดยปรารภโอกาสมงคลครบรอบวันเกิด ทั้งสี่ท่านมาร่วมทำบุญด้วยกัน โดยตรงกับวันเกิดบ้าง เนื่องในวันเกิดบ้าง นับว่าเป็นความพร้อมเพรียงกัน ซึ่งทางพร…

มีเสาหลักหลากหลาย จึงค้ำสังคมให้ก้าวไปได้มั่นคง
เนื้อหาหลัก / 10 กรกฎาคม 2546

เป็นตอนที่ 5 จาก 6 ตอนของ ความรุนแรง เกิดจากความอ่อนแอ

มีเสาหลักหลากหลาย จึงค้ำสังคมให้ก้าวไปได้มั่นคง แต่สังคมต้องมีหลักหลายหลักมาช่วยส่งต่อกัน ไม่ใช่มีแต่เสาหลักใหญ่อย่างเดียว ต้องมีเสารองเสาเล็กเรียงรายถัดกันไป บางคนมีกำลังมาก ก็เอื้อมไปยึดถึงเสาหลักให…

เป็นกลางแท้ อยู่ที่เอาความถูกต้อง
เนื้อหาหลัก / 10 กรกฎาคม 2546

เป็นตอนที่ 2 จาก 6 ตอนของ ความรุนแรง เกิดจากความอ่อนแอ

เป็นกลางแท้ อยู่ที่เอาความถูกต้อง สิ่งที่น่าสนใจก็คือ เรื่องทางสายกลางนี่แหละ เป็นจุดปรารภ เพราะว่าในสมัยพุทธกาลนั้น คนเอียงสุดโต่งกันนัก ไม่ว่าจะดำเนินชีวิต จะถือศาสนา จะปฏิบัติอะไร ก็ไปสุดโต่ง พระพุ…

ทวนกระแส ไม่ใช่ต้านกระแส
เนื้อหาหลัก / 10 กรกฎาคม 2546

เป็นตอนที่ 4 จาก 6 ตอนของ ความรุนแรง เกิดจากความอ่อนแอ

ทวนกระแส ไม่ใช่ต้านกระแส ต้องย้ำด้วยว่า เราทวนกระแส ไม่ใช่ต้านกระแสนะ ตรงนี้ต้องระวังว่า ทวนกระแส ไม่ใช่ต้านกระแส ถ้าต้านกระแส เราก็แย่ มีแต่พัง จึงต้องสอนวิธีปฏิบัติไว้ ขอบอกว่า ทวนกระแสนะ ไม่ต้องไปต…

ความรุนแรง เกิดจากความอ่อนแอ
หนังสือ / 10 กรกฎาคม 2546

…ความรุนแรงเกิดจากความอ่อนแอ เชื่อไหม? อ่อนแออย่างไร? ก็เขายึดหลักไว้ไม่ได้ จับหลักเอาไว้ไม่อยู่ ตั้งหลักไม่ติด กระแสอะไรมาก็ไหลไปด้วย อย่างน้อยก็กระแสความชอบใจ-ไม่ชอบใจ ของตัวเอง แค่เกิดชอบใจ-ไ…

ถึงเวลา เร่งพยุงเสาหลักขึ้นมาเร็วไว
เนื้อหาหลัก / 10 กรกฎาคม 2546

เป็นตอนที่ 6 จาก 6 ตอนของ ความรุนแรง เกิดจากความอ่อนแอ

ถึงเวลา เร่งพยุงเสาหลักขึ้นมาเร็วไว ตกลงว่า ถ้าสังคมไทยมีเสาหลักที่เป็นกำลังนอกเหล่านี้อยู่พร้อม ก็จะอยู่ได้ ทีนี้ สังคมไทยมีปัญหาเรื่องขาดกำลัง และมีความอ่อนแอ เด็กและเยาวชนของเรา ตลอดขึ้นไปถึงผู้ใหญ…

ความรุนแรง เกิดจากความอ่อนแอ
เนื้อหาหลัก / 10 กรกฎาคม 2546

เป็นตอนที่ 3 จาก 6 ตอนของ ความรุนแรง เกิดจากความอ่อนแอ

ความรุนแรง เกิดจากความอ่อนแอ เมื่อเรารู้ว่าธรรมคืออะไร ความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม ประโยชน์สุขที่แท้อันพึงมุ่งหมายเป็นอย่างไรแล้ว เราก็ตั้งหลักได้ คือมีหลักที่จะตั้งตัว หรือรู้ว่าจะตั้งตัวอยู่ที่ไห…

คำปรารภ
เนื้อหาประกอบ / 1 เมษายน 2546

เป็นตอนที่ 4 จาก 4 ตอนของ ความมั่นคงทางจิตใจ

คำปรารภ สำนักวิชาการชัยพฤกษ์ได้จัดประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง ความมั่นคงของมนุษย์ : ความมั่นคงของคนไทย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2546 ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 น. ที่ประชุมสัมมนาได้ยกเอ…

ความมั่นคงทางจิตใจ
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 12 มีนาคม 2546

… spiritual security นี้ ในความหมายของฝรั่งเป็นเรื่องของการที่จิตใจมีที่พึ่งพำนัก มีที่ยึดเหนี่ยว มีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งมีคุณความดีที่ทำให้เกิดความภูมิใจ (อย่างในกรณีของชาติอเมริกันที…

จิตใจมั่นคงอย่างสมบูรณ์ เมื่อเป็นอิสระด้วยปัญญา
เนื้อหาหลัก / 12 มีนาคม 2546

เป็นตอนที่ 2 จาก 4 ตอนของ ความมั่นคงทางจิตใจ

จิตใจมั่นคงอย่างสมบูรณ์ เมื่อเป็นอิสระด้วยปัญญา ศรัทธาทำให้มีหลักที่ยึดเหนี่ยวให้เกิดความมั่นคงทางจิตใจในระดับหนึ่ง แต่จะมั่นจริงต้องมีปัญญา โดยเกิดความรู้เข้าใจด้วยตนเอง ศรัทธาเป็นความมั่นใจที่อาศัยห…