(ธรรมกถา 2)-ประทีปส่องสยาม
เนื้อหาหลัก / 26 มิถุนายน 2561

เป็นตอนที่ 3 จาก 3 ตอนของ ประทีปส่องสยาม

ขอเจริญพร วันนี้อาตมภาพ คณะพระสงฆ์ ขออนุโมทนาในโอกาสมงคลที่ ท่านอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ และโยมพี่นิลฉวี ศิวรักษ์ ทำบุญฉลองการแต่งงานครบรอบ ๒๕ ปี พร้อมทั้งได้จัดพิธีเปิด “บริษัท ส่องศยาม จำกัด” ด้วย ส…

ระบบชีวิต ประสานรับกับระบบสังคม คงอยู่ในดุลยภาพด้วยความสม่ำเสมอแห่งธรรม
เนื้อหาหลัก / 24 มกราคม 2561

เป็นตอนที่ 19 จาก 25 ตอนของ พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยจิตวิทยาแบบยั่งยืน

ระบบชีวิต ประสานรับกับระบบสังคม คงอยู่ในดุลยภาพด้วยความสม่ำเสมอแห่งธรรม ถ้าเอาแต่คุณธรรมในใจ เราก็มีชุดพรหมวิหารอยู่ข้างใน แต่มันไม่ออกมาเป็นปฏิบัติการในสังคม คือไม่เกิดสังคหวัตถุ มันก็ไม่เกิดผลดีเพีย…

ไตรสิกขา เดินหน้าไปกับชีวิตทั้งสามด้าน
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2561

เป็นตอนที่ 5 จาก 21 ตอนของ การศึกษาฉบับง่าย

ไตรสิกขา เดินหน้าไปกับชีวิตทั้งสามด้าน ในเมื่อการศึกษาเป็นเรื่องของชีวิต คือการที่ชีวิตต้องพยายามเป็นอยู่ให้ดี และชีวิตก็ต้องเป็นอยู่ตลอดเวลาอย่างที่ว่ามานั้น มันก็เลยเป็นเรื่องของชีวิตทั้งกระบวนที่เป…

สังคมต้องไม่ถูกครอบงำด้วยความพร่ามัว และความเลื่อนลอย
เนื้อหาหลัก / 10 สิงหาคม 2560

เป็นตอนที่ 3 จาก 16 ตอนของ การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สังคมต้องไม่ถูกครอบงำด้วยความพร่ามัว และความเลื่อนลอย เมื่อพูดถึงการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต้องมองที่สภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันว่า ทำอย่างไรจะให้มนุษย์เป็นทรัพยากรที่ดี เป็นเครื่องมือพัฒนาเ…

คนไทยสมัยนี้ใช้เทคโนโลยี โดยขาดความเข้มแข็งของ ฝรั่งที่สร้างสรรค์
เนื้อหาหลัก / 10 สิงหาคม 2560

เป็นตอนที่ 9 จาก 16 ตอนของ การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คนไทยสมัยนี้ใช้เทคโนโลยี โดยขาดความเข้มแข็งของ ฝรั่งที่สร้างสรรค์ อีกด้านหนึ่งคือ วัฒนธรรมด้านวัตถุ ซึ่งเข้ามาในลักษณะที่ซ้ำเติมให้คนไทยมีวัฒนธรรมที่อ่อน สิ่งนั้นก็คือเทคโนโลยี คำว่า เทคโนโลยีเป็นสิ่ง…

ความหมายของสีลัพพตปรามาส
เนื้อหาหลัก / 7 มีนาคม 2557

เป็นตอนที่ 3 จาก 8 ตอนของ ตอบเรื่อง สีลัพพตปรามาส วินัย ดูใจ

ตอบ ความหมายของสีลัพพตปรามาส คำสอนที่เล่ามาในคำถามนั้น ไม่ใช่แค่ครึ่งๆ กลางๆ ข้างๆ คูๆ เท่านั้น แต่จะพาออกนอกลู่นอกทาง ถึงกับออกนอกพระธรรมวินัยไปเลยทีเดียว จึงขอให้ช่วยกันทำความเข้าใจให้ชัด และช่วยคนท…

ดูใจ ขึ้นไปให้ถึงปัญญา ไม่ใช่ปล่อยใจให้จมอยู่ใต้สิ่งที่ดู
เนื้อหาหลัก / 7 มีนาคม 2557

เป็นตอนที่ 7 จาก 8 ตอนของ ตอบเรื่อง สีลัพพตปรามาส วินัย ดูใจ

ดูใจ ขึ้นไปให้ถึงปัญญา ไม่ใช่ปล่อยใจให้จมอยู่ใต้สิ่งที่ดู ทีนี้ก็มาดูใจ ดูใจนี่ ถ้าว่าถึงหลักเดิมก็คือ จิตตานุปัสสนา ในสติปัฏฐาน ๔ เมื่อปฏิบัติในระยะแรกๆ บางสำนักก็จะเน้นการดูจิต มันเป็นเทคนิคของสำนัก…

พอใจจึงควรทำ ก็มี ไม่ต้องพอใจ แต่ใจเข้มแข็ง ควรจะทำ ก็มี สำคัญที่ฝึกตน โดยรู้จักใช้ปัญญา
เนื้อหาหลัก / 7 มีนาคม 2557

เป็นตอนที่ 4 จาก 8 ตอนของ ตอบเรื่อง สีลัพพตปรามาส วินัย ดูใจ

พอใจจึงควรทำ ก็มี ไม่ต้องพอใจ แต่ใจเข้มแข็ง ควรจะทำ ก็มี สำคัญที่ฝึกตน โดยรู้จักใช้ปัญญา ตามคำถามข้างต้น มีการสอนว่า การที่บุคคลตั้งใจทำกิจวัตรให้ตรงต่อเวลาอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอนั้น จัดอยู่ในจำพวกสีลั…

ถาม ๒ ข้อ – ตอบยาวแยกหลายข้อ สีลัพพตปรามาส วินัย ดูใจ ฯลฯ
เนื้อหาหลัก / 7 มีนาคม 2557

เป็นตอนที่ 2 จาก 8 ตอนของ ตอบเรื่อง สีลัพพตปรามาส วินัย ดูใจ

ถาม ๒ ข้อ – ตอบยาวแยกหลายข้อ สีลัพพตปรามาส วินัย ดูใจ ฯลฯ                                          พระเก่าถามพระพรหมคุณาภรณ์ที่กุฏิ                                                หลังอุโบสถ วันศ…

วินัยมาช่วยให้ปฏิบัติธรรมได้จริง ย้ำให้ยิ่งต้องเข้มแข็งในการฝึก
เนื้อหาหลัก / 7 มีนาคม 2557

เป็นตอนที่ 6 จาก 8 ตอนของ ตอบเรื่อง สีลัพพตปรามาส วินัย ดูใจ

วินัยมาช่วยให้ปฏิบัติธรรมได้จริง ย้ำให้ยิ่งต้องเข้มแข็งในการฝึก กิจวัตรเป็นต้นนั้น เป็นส่วนหนึ่งของวินัย ว่าโดยความหมายทั่วไป วินัยนี้มุ่งในแง่สังคม มันเป็นเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้ชุมชนมีความประพฤติเสมอก…