กล่าวนำ

3 เมษายน 2539
เป็นตอนที่ 1 จาก 20 ตอนของ

ธรรมะกับการทำงาน1

ขออำนวยพร ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวเฉียว พร้อมทั้งคุณหมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และท่านผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่าน โดยเฉพาะผู้สำเร็จการพยาบาล รุ่นที่ ๑๑ ซึ่งสำเร็จใหม่ และผู้ช่วยพยาบาล พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ใหม่ทุกท่าน

วันนี้ ทางโรงพยาบาลหัวเฉียว โดยท่านผู้อำนวยการ ได้นิมนต์อาตมภาพมาบรรยายธรรม ณ สถานที่ซึ่งมีงานมีการมากมายวุ่นกันอยู่ แล้วก็ให้มาพูดเรื่อง “ธรรมะกับการทำงาน”

งานเรียกหาธรรม

ความจริงนั้น คนที่ทำงานต้องมีธรรมะอยู่แล้ว ถ้าไม่มีธรรมะก็ทำงานไม่ได้

อย่างไรก็ตาม ที่ให้พูดเรื่องนี้ก็เพื่อเป็นการย้ำ คืออยากให้ธรรมะมาช่วยให้การทำงานได้ผลดียิ่งขึ้น

 

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไปงานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข >>

เชิงอรรถ

  1. ปาฐกถาธรรมพิเศษ เนื่องในโอกาสปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำการ รุ่นที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๓๙ ณ ห้องประชุมใหญ่โรงพยาบาลหัวเฉียว

No Comments

Comments are closed.