การพัฒนาที่ดี หนีไม่พ้นธรรม

7 พฤศจิกายน 2542

การพัฒนาที่ดี หนีไม่พ้นธรรม1

ทำบุญ ๑๐๐ วันอาจารย์ป๋วย

เบื้องแรกขออนุโมทนาชาวบัณฑิตอาสาสมัคร หรือศิษย์เก่าของสำนักบัณฑิตอาสาสมัครทุกท่านที่ได้มีน้ำใจมาร่วมกันจัดพิธีทำบุญ ๑๐๐ วัน อุทิศแด่ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ซึ่งลูกศิษย์ลูกหาเรียกท่านง่ายๆ ว่า “อาจารย์ป๋วย” ต่อไปนี้ขอเรียกตามลูกศิษย์ว่า “อาจารย์ป๋วย”

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไปเคารพ >>

เชิงอรรถ

  1. คำอนุโมทนาของพระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต) แก่ กลุ่มบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ในโอกาสครบร้อยวัน แห่งมรณกรรมของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ที่อุโบสถวัดญาณเวศกวัน วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒

No Comments

Comments are closed.