พระธรรมเทศนา สมชีวีกถา

26 มีนาคม 2514
เป็นตอนที่ 3 จาก 13 ตอนของ

พระธรรมเทศนา สมชีวีกถา

พระธรรมเทศนา แสดงในงานมงคลสมรสของนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กับนางสาวประคองกูล อิศรางกูร ณ อยุธยา เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๑๔

พระธรรมเทศนา สมชีวีกถา (แต่งงาน) รวมเล่มอยู่ในเรื่อง “คู่สร้างคู่สม ชีวิตคู่ในอุดมคติ

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< พระธรรมเทศนา อโมฆชีวีกถาธรรมกับกาม >>

No Comments

Comments are closed.