เคารพ

7 พฤศจิกายน 2542

เคารพ

อาจารย์ป๋วย ผู้ล่วงลับไป เราถือกันว่าเป็นบุคคลสำคัญ และควรเคารพ โดยเฉพาะชาวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสัมพันธ์กับท่านเป็นพิเศษ โดยที่ท่านได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดคือเป็นอธิการบดี และก่อนนั้นก็เป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และท่านเป็น ผู้ก่อตั้งสำนักบัณฑิตอาสาสมัครด้วย

อาจารย์ป๋วย ทำงานสอนลูกศิษย์ ท่านเป็นครู จึงเป็นที่เคารพ นอกจากเคารพแล้ว ลูกศิษย์บอกว่าเป็นที่รักด้วย

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< การพัฒนาที่ดี หนีไม่พ้นธรรมบูชา >>

No Comments

Comments are closed.