การพัฒนาที่ดี หนีไม่พ้นธรรม
เนื้อหาหลัก / 7 พฤศจิกายน 2542

เป็นตอนที่ 1 จาก 18 ตอนของ การพัฒนาที่ดี หนีไม่พ้นธรรม

การพัฒนาที่ดี หนีไม่พ้นธรรม ทำบุญ ๑๐๐ วันอาจารย์ป๋วย เบื้องแรกขออนุโมทนาชาวบัณฑิตอาสาสมัคร หรือศิษย์เก่าของสำนักบัณฑิตอาสาสมัครทุกท่านที่ได้มีน้ำใจมาร่วมกันจัดพิธีทำบุญ ๑๐๐ วัน อุทิศแด่ศาสตราจารย์ ดร….

เคารพ
เนื้อหาหลัก / 7 พฤศจิกายน 2542

เป็นตอนที่ 2 จาก 18 ตอนของ การพัฒนาที่ดี หนีไม่พ้นธรรม

เคารพ อาจารย์ป๋วย ผู้ล่วงลับไป เราถือกันว่าเป็นบุคคลสำคัญ และควรเคารพ โดยเฉพาะชาวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสัมพันธ์กับท่านเป็นพิเศษ โดยที่ท่านได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดคือเป็นอธิการบดี และก่อนนั้…

บูชา
เนื้อหาหลัก / 7 พฤศจิกายน 2542

เป็นตอนที่ 3 จาก 18 ตอนของ การพัฒนาที่ดี หนีไม่พ้นธรรม

บูชา การทำบุญบำเพ็ญกุศลวันนี้ เป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมคือความกตัญญูกตเวที แสดงว่าเจ้าภาพทุกท่านมีความระลึกถึงอุปการคุณของท่านอาจารย์ป๋วย และพร้อมกันนั้น ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการปฏิบัติตามหลัก ป…

สังคมจะอยู่ได้ ต้องใส่ใจยกย่องคนดี – ยกย่องคนดี เท่ากับยอมรับธรรมที่รักษาสังคม
เนื้อหาหลัก / 7 พฤศจิกายน 2542

เป็นตอนที่ 4 จาก 18 ตอนของ การพัฒนาที่ดี หนีไม่พ้นธรรม

สังคมจะอยู่ได้ ต้องใส่ใจยกย่องคนดี ยกย่องคนดี เท่ากับยอมรับธรรมที่รักษาสังคม การบูชานั้น ที่จริงในภาษาบาลีก็ตรงกันกับคำไทยง่ายๆ ว่า “ยกย่อง” นั่นเอง แต่ในภาษาไทยเรามักนึกถึง “บูชา” เหมือนอย่างเอาไปขึ้…

“อ้อนวอนเทพ” กับ “เชิดชูธรรม” ทางเลือกที่ชี้ชะตากรรมของสังคม
เนื้อหาหลัก / 7 พฤศจิกายน 2542

เป็นตอนที่ 5 จาก 18 ตอนของ การพัฒนาที่ดี หนีไม่พ้นธรรม

“อ้อนวอนเทพ” กับ “เชิดชูธรรม” ทางเลือกที่ชี้ชะตากรรมของสังคม คนสมัยก่อนพุทธกาล นิยมบูชาด้วยการบวงสรวงเซ่นไหว้ถึงกับบูชายัญ “บูชายัญ” นั้นคืออย่างไร ก็คือเอาใจเทพเจ้า เอาทรัพย์สินสิ่งของ แม้แต่ชีวิต เช…

สังคมไทยจะฟื้นได้ คนไทยต้องเชิดชูคนมีธรรม
เนื้อหาหลัก / 7 พฤศจิกายน 2542

เป็นตอนที่ 6 จาก 18 ตอนของ การพัฒนาที่ดี หนีไม่พ้นธรรม

สังคมไทยจะฟื้นได้ คนไทยต้องเชิดชูคนมีธรรม คนที่มีธรรม ก็คือคนที่เข้าใจความจริงของสิ่งทั้งหลาย และรู้จักปฏิบัติได้ถูกต้องสอดคล้องกับความจริงของกฎธรรมชาตินั้น ข้อปฏิบัติของมนุษย์อย่างนี้ ใครมีอยู่ เริ่ม…

คนดีมีพลังที่แท้ คือพลังแห่งธรรม
เนื้อหาหลัก / 7 พฤศจิกายน 2542

เป็นตอนที่ 7 จาก 18 ตอนของ การพัฒนาที่ดี หนีไม่พ้นธรรม

คนดีมีพลังที่แท้ คือพลังแห่งธรรม วันนี้ ทางสำนักบัณฑิตอาสาสมัครจัดพิธีทำบุญอุทิศกุศลแด่อาจารย์ป๋วย แน่นอนว่ากิจกรรมนี้เป็นการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของธรรมข้อนี้ด้วย คือการบูชาบูชนียชน ในฐานะที่ท่านเป็…

คนซื่อสัตย์ คืออยู่กับความจริง จึงมีธรรมทันที คนซื่อสัตย์ มีสันโดษช่วยค้ำประกันความสุจริต
เนื้อหาหลัก / 7 พฤศจิกายน 2542

เป็นตอนที่ 8 จาก 18 ตอนของ การพัฒนาที่ดี หนีไม่พ้นธรรม

คนซื่อสัตย์ คืออยู่กับความจริง จึงมีธรรมทันที คนซื่อสัตย์ มีสันโดษช่วยค้ำประกันความสุจริต เรื่องที่อาจารย์ป๋วยเขียนไว้ แสดงออกถึง “ธรรม” ที่ท่านสนใจ ที่ท่านรู้ ที่ท่านปฏิบัติ โดยเฉพาะคุณสมบัติที่ควรเน…

สันโดษ เตรียมความพร้อม ให้เป็นนักทำงานชนิดอุทิศตัว
เนื้อหาหลัก / 7 พฤศจิกายน 2542

เป็นตอนที่ 9 จาก 18 ตอนของ การพัฒนาที่ดี หนีไม่พ้นธรรม

สันโดษ เตรียมความพร้อม ให้เป็นนักทำงานชนิดอุทิศตัว เรื่องของสันโดษ จุดสำคัญที่สุดอยู่ตรงคำถามที่ว่า ทำไมพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พระสันโดษ เมื่อพระสันโดษ นอกจากตัวเองจะไม่ต้องเดือดร้อนวุ่นวายใจแล้ว ก็ไม…

แยกให้ชัดเสียที ในการที่จะพัฒนา ว่าสันโดษใดหนุน สันโดษไหนขัด
เนื้อหาหลัก / 7 พฤศจิกายน 2542

เป็นตอนที่ 10 จาก 18 ตอนของ การพัฒนาที่ดี หนีไม่พ้นธรรม

แยกให้ชัดเสียที ในการที่จะพัฒนา ว่าสันโดษใดหนุน สันโดษไหนขัด สันโดษที่ถูกต้อง เป็นสันโดษของนักทำงาน และสันโดษเพื่อทำงาน เพราะฉะนั้น ถ้าสันโดษไม่มาต่อด้วยความเพียรในการทำกิจการงานหน้าที่ ก็จะทำให้เราหย…