ดูหนังสือของพระมโน สะท้อนสภาพโซของการศึกษาไทย
เนื้อหาหลัก / 11 กรกฎาคม 2545

เป็นตอนที่ 1 จาก 1 ตอนของ ดูหนังสือของพระมโน สะท้อนสภาพโซของการศึกษาไทย

                                                                                    วัดญาณเวศกวัน                                                            ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เจริญพร นอ.ทองย้อย แสง…