สมชีวีกถา: เมื่อมีคู่ครอง ก็มีทรัพย์สินและญาติมิตรเพิ่มทวี
เนื้อหาหลัก / 26 มีนาคม 2514

เป็นตอนที่ 1 จาก 4 ตอนของ ต้นไม้แห่งชีวิตคู่

บัดนี้ จักแสดงพระธรรมเทศนา พรรณนาหลักธรรมสำหรับส่งเสริมชีวิตคู่ครอง ให้ราบรื่นปรองดองสม่ำเสมอและสมกัน เพื่อฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีของคณะเจ้าภาพและท่านสาธุชน เนื่องในงานมงคลสมรส เป็นส่วนกุศลวิธีที่จ…

โอวาทวันมงคลสมรส: พิธีมงคล – ธรรมมงคล
เนื้อหาหลัก / 25 ธันวาคม 2526

เป็นตอนที่ 2 จาก 4 ตอนของ ต้นไม้แห่งชีวิตคู่

ในเมื่อโอกาสนี้เป็นโอกาสของความเป็นสิริมงคล อาตมาก็จะขอกล่าวเรื่องมงคลสักเล็กน้อย เพื่อเสริมความเป็นมงคลนี้ให้ยิ่งขึ้นไป มงคลแท้ไม่จบแค่พิธี ถ้ากล่าวตามหลักพระศาสนาแล้วพูดได้ว่ามงคลนั้นจัดเป็น ๒ อย่าง…

ฆราวาสธรรม
เนื้อหาหลัก / 26 เมษายน 2541

เป็นตอนที่ 3 จาก 4 ตอนของ ต้นไม้แห่งชีวิตคู่

ธรรม ๔ ประการนี้นับว่าเป็นหลักสำคัญในการครองเรือน เริ่มด้วย สัจจะ ประการที่ ๑ สัจจะ ความจริง ธรรมข้อนี้ท่านยกเป็นอันดับที่ ๑ เพราะมีความสำคัญมาก ถือว่าเป็นเหมือนฐานทีเดียว ฐานรากของอาคาร หรือรากของต้น…

บำรุงต้นไม้แห่งชีวิตคู่ให้แข็งแรงงอกงาม
เนื้อหาหลัก / 26 เมษายน 2541

เป็นตอนที่ 4 จาก 4 ตอนของ ต้นไม้แห่งชีวิตคู่

บำรุงต้นไม้แห่งชีวิตคู่ให้แข็งแรงงอกงาม วันมงคลสมรสนี้ถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดี คือเป็นวันที่คู่สมรสมาพร้อมใจกันเริ่มต้นใช้ธรรมมงคลทั้ง ๔ ข้อนี้ เป็นหลักแห่งการดำเนินชีวิตคู่ครอง เหมือนกับว่าสองท่านนี้มา…