กล่าวนำ
เนื้อหาหลัก / 3 เมษายน 2539

เป็นตอนที่ 1 จาก 20 ตอนของ ธรรมะกับการทำงาน

ธรรมะกับการทำงาน ขออำนวยพร ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวเฉียว พร้อมทั้งคุณหมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และท่านผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่าน โดยเฉพาะผู้สำเร็จการพยาบาล รุ่นที่ ๑๑ ซึ่งสำเร็จใหม่ และผู้ช่วยพยาบาล พร้อมท…

งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข
เนื้อหาหลัก / 3 เมษายน 2539

เป็นตอนที่ 2 จาก 20 ตอนของ ธรรมะกับการทำงาน

งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข เมื่อจะพูดสั้นๆ ง่ายๆ ก็บอกว่า ถ้าคนที่ทำงานตั้งใจทำงานอย่างขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต แค่นี้ก็เรียกว่า มีธรรมะในการทำงานแล้ว แต่เมื่อพูดกันอย่างจริงจัง ธรรมะคงไม่…

ทำงานคือทำสัมมาชีพ ทำสัมมาชีพคือทำชีวิตและสังคมให้พัฒนา
เนื้อหาหลัก / 3 เมษายน 2539

เป็นตอนที่ 3 จาก 20 ตอนของ ธรรมะกับการทำงาน

ทำงานคือทำสัมมาชีพ ทำสัมมาชีพคือทำชีวิตและสังคมให้พัฒนา หันมาพูดถึงความหมายพื้นฐานของงาน ก่อนที่เราจะก้าวไปถึงขั้นที่จะประสานกลมกลืนให้องค์ประกอบ ๓ ก็ตาม ๔ ก็ตาม ที่พูดมาแล้วนั้นกลมกลืนเป็นอันเดียวกัน…

ต้องการผลตอบแทน สุขไม่มาจนกว่าได้เงิน ต้องการผลของตัวงาน สุขงอกงามไปกับการทำงาน
เนื้อหาหลัก / 3 เมษายน 2539

เป็นตอนที่ 4 จาก 20 ตอนของ ธรรมะกับการทำงาน

ต้องการผลตอบแทน สุขไม่มาจนกว่าได้เงิน ต้องการผลของตัวงาน สุขงอกงามไปกับการทำงาน ได้พูดในตอนต้นแล้วว่า คนไม่น้อยมอง เงิน งาน และความสุข ในแง่ที่ว่า ความสุขนั้นต้องอาศัยเงินเป็นตัวบันดาล งานจะให้ความสุข…

ทำถูกกฎธรรมชาติ: งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข ทำแค่กฎมนุษย์: งานก็ไม่ได้ผล คนก็เป็นทุกข์
เนื้อหาหลัก / 3 เมษายน 2539

เป็นตอนที่ 5 จาก 20 ตอนของ ธรรมะกับการทำงาน

ทำถูกกฎธรรมชาติ: งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข ทำแค่กฎมนุษย์: งานก็ไม่ได้ผล คนก็เป็นทุกข์ มนุษย์มักจะหลงในเรื่องนี้ คือเรื่องกฎ ๒ ชั้น หรือความจริง ๒ ชั้น ในเรื่องคนทำสวน มีความจริงซ้อนกันอยู่ ๒ ชั้น ชั้นที่…

มนุษย์สร้างอารยธรรมเจริญขึ้นไป แต่รักษาฐานเดิมในธรรมชาติไว้ไม่ได้
เนื้อหาหลัก / 3 เมษายน 2539

เป็นตอนที่ 6 จาก 20 ตอนของ ธรรมะกับการทำงาน

มนุษย์สร้างอารยธรรมเจริญขึ้นไป แต่รักษาฐานเดิมในธรรมชาติไว้ไม่ได้ ว่าที่จริงนั้น คนเราในยุคที่เจริญขึ้นมานี้ บางทีก็มีข้อบกพร่องโดยไม่รู้ตัว อย่างเรื่องความแปลกแยกนี้ เราแพ้คนสมัยก่อน เมื่อเราเจริญด้ว…

สูตรหนึ่งของอารยธรรมสมัยใหม่ : สังคมยิ่งพัฒนา คนยิ่งฆ่าตัวตาย
เนื้อหาหลัก / 3 เมษายน 2539

เป็นตอนที่ 7 จาก 20 ตอนของ ธรรมะกับการทำงาน

สูตรหนึ่งของอารยธรรมสมัยใหม่ : สังคมยิ่งพัฒนา คนยิ่งฆ่าตัวตาย เป็นอันว่ามนุษย์ยุคนี้มีความแปลกแยก ๓ อย่างนี้ คือ ๑. แปลกแยกจากธรรมชาติ ๒. แปลกแยกจากเพื่อนมนุษย์ และ ๓. แปลกแยกจากกิจกรรมแห่งชีวิตของตนเ…

งานจะเสียฐาน ถ้าคนเสียต้นทุนแห่งความสุข ๓ ประการ ธรรมเป็นแกนประสานให้ทุกอย่างลงตัวบังเกิดผลดีทุกประการ
เนื้อหาหลัก / 3 เมษายน 2539

เป็นตอนที่ 8 จาก 20 ตอนของ ธรรมะกับการทำงาน

งานจะเสียฐาน ถ้าคนเสียต้นทุนแห่งความสุข ๓ ประการ ธรรมเป็นแกนประสานให้ทุกอย่างลงตัวบังเกิดผลดีทุกประการ ข้อที่ร้ายมากขณะนี้ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับงาน ก็คือ มนุษย์กำลังแปลกแยกจากกิจกรรมแห่งชีวิตของตนเอ…

สูตรหนึ่งของธรรมชาติ: คนยิ่งพัฒนาตน สังคมยิ่งพ้นปัญหา
เนื้อหาหลัก / 6 เมษายน 2539

เป็นตอนที่ 9 จาก 20 ตอนของ ธรรมะกับการทำงาน

สูตรหนึ่งของธรรมชาติ: คนยิ่งพัฒนาตน สังคมยิ่งพ้นปัญหา ทีนี้ธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างไร ทางพระพุทธศาสนาบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์พิเศษ คือไม่เหมือนสัตว์อื่น สัตว์อื่นเกิดมาอยู่ได้ด้วยสัญชาตญาณ มันแทบไม่ต้อ…

ถ้ามองวัตถุเสพเป็นจุดหมาย การทำงานก็กลายเป็นความทุกข์ ถ้ามองวัตถุเสพเป็นปัจจัย งานยิ่งได้ผลคนยิ่งเป็นสุข
เนื้อหาหลัก / 3 เมษายน 2539

เป็นตอนที่ 10 จาก 20 ตอนของ ธรรมะกับการทำงาน

ถ้ามองวัตถุเสพเป็นจุดหมาย การทำงานก็กลายเป็นความทุกข์ ถ้ามองวัตถุเสพเป็นปัจจัย งานยิ่งได้ผลคนยิ่งเป็นสุข มนุษย์ที่ไม่ได้ฝึกจิตสำนึกในการฝึกตนไว้ เมื่อมาอยู่ในโลกแห่งอารยธรรมที่มีเทคโนโลยีพรั่งพร้อม ก็…