การรักษาฐานะของสถาบันพุทธศาสนา
เนื้อหาหลัก / 5 ธันวาคม 2530

เป็นตอนที่ 1 จาก 2 ตอนของ สถาบันสงฆ์ในสังคมไทย

การรักษาฐานะของสถาบันพุทธศาสนา ศาสนาอย่างที่เข้าใจกันโดยสามัญ เป็นผลอย่างหนึ่งแห่งความพยายามของมนุษย์ ที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตบางอย่างของตน ซึ่งมีทั้งปัญหาเฉพาะบุคคล และปัญหาเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องระหว่าง…

ปัญหา ฐานะ และภารกิจของพระสงฆ์ ในสังคมปัจจุบัน
เนื้อหาหลัก / 5 ตุลาคม 2530

เป็นตอนที่ 2 จาก 2 ตอนของ สถาบันสงฆ์ในสังคมไทย

ปัญหา ฐานะ และภารกิจของพระสงฆ์ ในสังคมปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับประชาชน คณะสงฆ์เป็นสถาบันที่ใหญ่ที่สุดสถาบันหนึ่งของชาติ สถิติเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๗ แสดงว่า มีภิกษุสามเณรทั่วประเทศจำนวน ๒๓๗,๗๗๐ รู…