– ๑ – ไทยถือพุทธ ทำไมไม่เจริญ
เนื้อหาหลัก / 23 เมษายน 2539

เป็นตอนที่ 1 จาก 4 ตอนของ เรื่องที่คนไทยควรเข้าใจให้ถูก

เรื่องที่คนไทยควรเข้าใจให้ถูก – ๑ – ไทยถือพุทธ ทำไมไม่เจริญ ฝรั่งเจริญเพราะอะไร มีผู้ถามว่า คนไทยนับถือพุทธศาสนาทำไมเมืองไทยจึงไม่พัฒนา อยู่ในสภาพอย่างนี้ แต่ฝรั่งนับถืออย่างอื่นกลับเจริญไ…

– ๒ – ใช้ธรรมเพื่อก้าวไป ไม่ใช่เพื่อนอนสบาย
เนื้อหาหลัก / 23 เมษายน 2539

เป็นตอนที่ 2 จาก 4 ตอนของ เรื่องที่คนไทยควรเข้าใจให้ถูก

– ๒ – ใช้ธรรมเพื่อก้าวไป ไม่ใช่เพื่อนอนสบาย ถ้าสันโดษเพื่อสุข ก็จบลงด้วยความขี้เกียจ คนไทยเรานี้ใช้ธรรมบางข้อไม่ถูก เมื่อเอาธรรมมาใช้ผิด ก็เกิดโทษ แม้แต่กุศลธรรมเมื่อใช้ผิดก็เกิดโทษ และอีก…

– ๓ – ปฏิบัติธรรม ต้องให้สมดุล
เนื้อหาหลัก / 23 เมษายน 2539

เป็นตอนที่ 3 จาก 4 ตอนของ เรื่องที่คนไทยควรเข้าใจให้ถูก

– ๓ – ปฏิบัติธรรม ต้องให้สมดุล ธรรมอยู่ในระบบสัมพันธ์ ถ้ามองแยกกระจาย ก็เห็นผิด ปฏิบัติพลาด ก่อผลเสียหาย ยังมีอีกอย่างหนึ่ง คือ การใช้ธรรมไม่ครบองค์รวม อันนี้ก็สำคัญที่จะทำให้เห็นว่า ทำไมจ…

ภาคผนวก – ฝรั่งเจริญเพราะดิ้นรนให้พ้นจากการบีบคั้นของศาสนาคริสต์
เนื้อหาหลัก / 19 มิถุนายน 2531

เป็นตอนที่ 4 จาก 4 ตอนของ เรื่องที่คนไทยควรเข้าใจให้ถูก

ภาคผนวก ฝรั่งเจริญเพราะดิ้นรนให้พ้นจากการบีบคั้นของศาสนาคริสต์                                                                                             ๑๙ มิถุนายน ๒๕๓๑ เรียน พระปลัดเอี่ยม อิสิทตฺโ…