– ๒ – หลักกรรมที่แท้
เนื้อหาหลัก / 23 กันยายน 2515

เป็นตอนที่ 3 จาก 4 ตอนของ ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม

– ๒ – หลักกรรมที่แท้ ๑. การแยกจากความเข้าใจผิด เมื่อเข้าใจหลักกรรมโดยการเปรียบเทียบกับ ๓ ลัทธิที่ว่ามานี้แล้ว ก็น่าจะแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนสับสนข้างต้นได้ทั้งหมด คือ ความคลาดเคลื่อนในแง่ความห…