กรรมกับโรคพันธุกรรม ในทัศนะพระพุทธศาสนา

…โรคของพืชพันธุ์ หรือพันธุกรรม ต้องถือว่าเป็นการใช้ศัพท์ผิด เลยเป็นทำให้เข้าใจผิดเป็นเรื่องกรรมไป จริงๆ แล้วไม่ใช่เรื่องกรรม อาจเรียกว่าพันธุนิยามหรือเรียกเป็นอย่างอื่น ของพระเรียกว่าพีชนิยาม กฎ…

ตอน ๑ กรรม โดยหลักการ
เนื้อหาหลัก / 17 พฤษภาคม 2529

เป็นตอนที่ 2 จาก 12 ตอนของ หลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่

ตอน ๑ กรรม โดยหลักการ ความหมายและประเภทของกรรม ก่อนจะพูดเรื่องกรรมนั้น เราจะต้องเข้าใจก่อนว่า กรรมมีความหมายอย่างไร แม้แต่เรื่องความหมายของคำก็เป็นปัญหาเสียแล้ว ก. ความหมายที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน ลองไปถ…

– ๒ – หลักกรรมที่แท้
เนื้อหาหลัก / 23 กันยายน 2515

เป็นตอนที่ 3 จาก 4 ตอนของ ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม

– ๒ – หลักกรรมที่แท้ ๑. การแยกจากความเข้าใจผิด เมื่อเข้าใจหลักกรรมโดยการเปรียบเทียบกับ ๓ ลัทธิที่ว่ามานี้แล้ว ก็น่าจะแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนสับสนข้างต้นได้ทั้งหมด คือ ความคลาดเคลื่อนในแง่ความห…

– ๑ – ความคลาดเคลื่อนสับสนในเรื่องกรรม
เนื้อหาหลัก / 23 กันยายน 2515

เป็นตอนที่ 2 จาก 4 ตอนของ ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม

– ๑ – ความคลาดเคลื่อนสับสนในเรื่องกรรม   ๑. ความสับสนคลาดเคลื่อนในความหมาย หลักกรรมนี้มีอะไรที่เป็นความสับสนคลาดเคลื่อนเข้ามาปิดบังคลุมอยู่ ขอให้ท่านทั้งหลายลองมาช่วยกันพิจารณาดู อาตม…