อยากเกิดเป็นหญิงหรือชาย จะทำให้เป็นได้อย่างไร
เนื้อหาหลัก / 17 กันยายน 2541

เป็นตอนที่ 20 จาก 24 ตอนของ ปัญหาภิกษุณี: บททดสอบสังคมไทย

อยากเกิดเป็นหญิงหรือชาย จะทำให้เป็นได้อย่างไร ถาม: มักจะพูดกันต่อๆ มาว่า เกิดมาเป็นผู้หญิงนี่เป็นผู้มีกรรม หรือมีกรรมมาก และทำอย่างไรจะได้เกิดเป็นผู้ชายคะ ตอบ: ทุกคนมีกรรมทั้งนั้น ไม่ว่าหญิงหรือชาย มั…

กรรมกับโรคพันธุกรรม ในทัศนะพระพุทธศาสนา

…โรคของพืชพันธุ์ หรือพันธุกรรม ต้องถือว่าเป็นการใช้ศัพท์ผิด เลยเป็นทำให้เข้าใจผิดเป็นเรื่องกรรมไป จริงๆ แล้วไม่ใช่เรื่องกรรม อาจเรียกว่าพันธุนิยามหรือเรียกเป็นอย่างอื่น ของพระเรียกว่าพีชนิยาม กฎ…

แยกแล้วทิ้ง กับแยกไปเอาความจริง
เนื้อหาหลัก / 16 สิงหาคม 2534

เป็นตอนที่ 18 จาก 37 ตอนของ พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

แยกแล้วทิ้ง กับแยกไปเอาความจริง ได้กล่าวแล้วว่าศาสนาทั้งหลายทั่วไปตั้งแต่โบราณ มองความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายว่ามีเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เบื้องหลังคอยดลบันดาล ถ้ามนุษย์หวาดกลัวอันตรายไม่ต้องการใ…

วิทยาศาสตร์กับพุทธศาสนา จุดแยกหรือจุดบรรจบ
เนื้อหาหลัก / 16 สิงหาคม 2534

เป็นตอนที่ 15 จาก 37 ตอนของ พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์กับพุทธศาสนา จุดแยกหรือจุดบรรจบ เป็นศาสนาเหมือนกัน แต่ไม่เหมือนกัน เมื่อพูดถึงพุทธศาสนา ก็ต้องพูดถึงจุดเริ่มของพุทธศาสนาก่อน เมื่อกี้บอกว่า จุดเริ่มของศาสนาคือความกลัวภัย ทีนี้จุดเริ่มของพุ…

ตอน ๑ กรรม โดยหลักการ
เนื้อหาหลัก / 17 พฤษภาคม 2529

เป็นตอนที่ 2 จาก 12 ตอนของ หลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่

ตอน ๑ กรรม โดยหลักการ ความหมายและประเภทของกรรม ก่อนจะพูดเรื่องกรรมนั้น เราจะต้องเข้าใจก่อนว่า กรรมมีความหมายอย่างไร แม้แต่เรื่องความหมายของคำก็เป็นปัญหาเสียแล้ว ก. ความหมายที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน ลองไปถ…

– ๒ – หลักกรรมที่แท้
เนื้อหาหลัก / 23 กันยายน 2515

เป็นตอนที่ 3 จาก 4 ตอนของ ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม

– ๒ – หลักกรรมที่แท้ ๑. การแยกจากความเข้าใจผิด เมื่อเข้าใจหลักกรรมโดยการเปรียบเทียบกับ ๓ ลัทธิที่ว่ามานี้แล้ว ก็น่าจะแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนสับสนข้างต้นได้ทั้งหมด คือ ความคลาดเคลื่อนในแง่ความห…

– ๑ – ความคลาดเคลื่อนสับสนในเรื่องกรรม
เนื้อหาหลัก / 23 กันยายน 2515

เป็นตอนที่ 2 จาก 4 ตอนของ ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม

– ๑ – ความคลาดเคลื่อนสับสนในเรื่องกรรม   ๑. ความสับสนคลาดเคลื่อนในความหมาย หลักกรรมนี้มีอะไรที่เป็นความสับสนคลาดเคลื่อนเข้ามาปิดบังคลุมอยู่ ขอให้ท่านทั้งหลายลองมาช่วยกันพิจารณาดู อาตม…