งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข
เนื้อหาหลัก / 3 เมษายน 2539

เป็นตอนที่ 2 จาก 20 ตอนของ ธรรมะกับการทำงาน

งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข เมื่อจะพูดสั้นๆ ง่ายๆ ก็บอกว่า ถ้าคนที่ทำงานตั้งใจทำงานอย่างขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต แค่นี้ก็เรียกว่า มีธรรมะในการทำงานแล้ว แต่เมื่อพูดกันอย่างจริงจัง ธรรมะคงไม่…

งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 17 พฤศจิกายน 2535

..การที่เราทำอะไรต่างๆ นี่เพื่ออะไร หาเงินทองเพื่ออะไร ก็เพื่อจะให้มีความสุข เสร็จแล้วเราก็ได้ความสุขจริงหรือเปล่า ลองสำรวจดูในแต่ละวัน บางคนไม่เคยสำรวจเลยว่า เป้าหมายที่แท้คือความสุขเราได้หรือเปล่า แ…