มองวัตถุเสพเป็นจุดหมาย การทำงานก็กลายเป็นความทุกข์ มองวัตถุเสพเป็นปัจจัย งานยิ่งได้ผล คนยิ่งเป็นสุข
เนื้อหาหลัก / 3 เมษายน 2539

เป็นตอนที่ 10 จาก 20 ตอนของ ธรรมะกับการทำงาน

มองวัตถุเสพเป็นจุดหมาย การทำงานก็กลายเป็นความทุกข์ มองวัตถุเสพเป็นปัจจัย งานยิ่งได้ผล คนยิ่งเป็นสุข มนุษย์ที่ไม่ได้ฝึกจิตสำนึกในการฝึกตนไว้ เมื่อมาอยู่ในโลกแห่งอารยธรรมที่มีเทคโนโลยีพรั่งพร้อม ก็มองเท…

งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข
เนื้อหาหลัก / 3 เมษายน 2539

เป็นตอนที่ 2 จาก 20 ตอนของ ธรรมะกับการทำงาน

งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข เมื่อจะพูดสั้นๆ ง่ายๆ ก็บอกว่า ถ้าคนที่ทำงานตั้งใจทำงานอย่างขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต แค่นี้ก็เรียกว่า มีธรรมในการทำงานแล้ว แต่เมื่อพูดกันอย่างจริงจัง ธรรมคงไม่ใช…

งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 17 พฤศจิกายน 2535

..การที่เราทำอะไรต่างๆ นี่เพื่ออะไร หาเงินทองเพื่ออะไร ก็เพื่อจะให้มีความสุข เสร็จแล้วเราก็ได้ความสุขจริงหรือเปล่า ลองสำรวจดูในแต่ละวัน บางคนไม่เคยสำรวจเลยว่า เป้าหมายที่แท้คือความสุขเราได้หรือเปล่า แ…