การแข่งขันในทางที่ถูก
เนื้อหาหลัก / 9 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 20 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

การแข่งขันในทางที่ถูก พระพรหมคุณาภรณ์ อาตมาคิดว่า การแข่งขันมีอยู่แล้ว อย่างที่อาตมาพูดมาแล้ว เราไม่สามารถคาดหวังให้คนจำนวนมากในหมู่มนุษยชาติเป็นเหมือนกันหมด เราจึงต้องยอมรับความจริงในเรื่องการแข่งขัน…

— เร่งรัดพัฒนาด้วยระบบสร้างความเครียด กับระบบสติปัญญา
เนื้อหาหลัก / 6 กรกฎาคม 2539

เป็นตอนที่ 10 จาก 12 ตอนของ จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคน ตามแนวธรรมชาติ

เร่งรัดพัฒนาด้วยระบบสร้างความเครียด กับระบบสติปัญญา ก่อนจะผ่านไป ขอย้อนกลับมาพูดเรื่องสิ่งกล่อมอีกหน่อย ได้พูดแล้วว่าตามธรรมดาของมนุษย์ทั่วไป เมื่อถูกทุกข์บีบคั้นหรือภัยคุกคาม จึงจะลุกขึ้นดิ้นรนขวนขวา…