ทำไมในคัมภีร์ มีคำว่าผู้หญิงไม่ดีมากมาย
เนื้อหาหลัก / 17 กันยายน 2541

เป็นตอนที่ 12 จาก 24 ตอนของ ปัญหาภิกษุณี: บททดสอบสังคมไทย

ทำไมในคัมภีร์ มีคำว่าผู้หญิงไม่ดีมากมาย ถาม: ในพระไตรปิฎกมักจะกล่าวถึงผู้หญิงในแง่ที่ไม่ดีอยู่เสมอ ตอบ: ก็ไม่เสมอหรอก คำติเตียนว่าผู้หญิงนั้นมีชุมนุมอยู่มากจริงๆ แห่งเดียวในกุณาลชาดก ซึ่งทั้งเรื่องเต็…