การแสดงความคิดเห็น ต้องคู่มากับการแสวงหาความรู้
เนื้อหาหลัก / 19 กรกฎาคม 2544

เป็นตอนที่ 8 จาก 24 ตอนของ ปัญหาภิกษุณี: บททดสอบสังคมไทย

การแสดงความคิดเห็น ต้องคู่มากับการแสวงหาความรู้ การศึกษาปัจจุบันเดี๋ยวนี้พูดกันบ่อยว่า เด็กไทยไม่ค่อยชอบแสดงความคิดเห็น จะต้องสนับสนุนให้เด็กแสดงความคิดเห็น อย่าลืมว่า การแสดงความคิดเห็นนั้นต้องตั้งอย…