ศาสนากับวิทยาศาสตร์ ความแตกต่างที่ไม่ห่างจากความแม้นเหมือน
เนื้อหาหลัก / 16 สิงหาคม 2534

เป็นตอนที่ 10 จาก 37 ตอนของ พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

ศาสนากับวิทยาศาสตร์ ความแตกต่างที่ไม่ห่างจากความแม้นเหมือน เมื่อได้เห็นความแตกต่างบ้างแล้ว ก็จะพูดถึงข้อสังเกตเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างศาสนากับวิทยาศาสตร์ต่อไปอีก เพราะเหตุที่ศาสนาเสนอความจริงเกี่ยว…

การรักษาฐานะของสถาบันพุทธศาสนา
เนื้อหาหลัก / 5 ธันวาคม 2530

เป็นตอนที่ 1 จาก 2 ตอนของ สถาบันสงฆ์ในสังคมไทย

การรักษาฐานะของสถาบันพุทธศาสนา ศาสนาอย่างที่เข้าใจกันโดยสามัญ เป็นผลอย่างหนึ่งแห่งความพยายามของมนุษย์ ที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตบางอย่างของตน ซึ่งมีทั้งปัญหาเฉพาะบุคคล และปัญหาเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องระหว่าง…

สตรีผู้มีสติดี มีปัญญาเลิศ
เนื้อหาหลัก / 24 กันยายน 2528

เป็นตอนที่ 2 จาก 11 ตอนของ พัฒนาปัญญา เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒

สตรีผู้มีสติดี มีปัญญาเลิศ เจริญพร สำหรับรายการเล่าเรื่องให้โยมฟังในวันนี้ คิดว่าจะเล่าเรื่องการใช้ปัญญา เรื่องการใช้ปัญญา สำหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องในสมัยพุทธกาล จะขอเล่าเรื่องพระเถรีสำคัญองค์หนึ่ง ชื่…