– ๑ – จิตใจของนักวิชาการ
เนื้อหาหลัก / 23 กันยายน 2539

เป็นตอนที่ 2 จาก 4 ตอนของ เพื่อชุมชนแห่งการศึกษา และบรรยากาศแห่งวิชาการ (คุณธรรมของครูอาจารย์และผู้บริหาร)

– ๑ – จิตใจของนักวิชาการ วิชาการต้องมีชีวิตชีวา จึงจะมีการแสวงปัญญาอย่างแท้จริง ได้บอกเมื่อกี้ว่า ปัญญาเป็นคุณสมบัติเยี่ยมยอดของมนุษย์ เพราะมนุษย์นั้นเป็นอยู่ด้วยอาศัยสัญชาตญาณได้น้อย ไม่เ…

ปรับท่าทีและทำความเข้าใจกันก่อน
เนื้อหาหลัก / 16 สิงหาคม 2534

เป็นตอนที่ 2 จาก 37 ตอนของ พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ ท่านพระเถรานุเถระ ที่เคารพนับถือ และท่านสพรหมจารีทุกท่าน ขอเจริญพร ท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการจัดงาน ท่านอาจารย์ นักศึกษา พร้อมทั้งท…