เลี้ยงลูกดี ลูกมีปัญญา พาทุกคนสุขสันต์
เนื้อหาหลัก / 27 กันยายน 2528

เป็นตอนที่ 3 จาก 12 ตอนของ พัฒนาปัญญา เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒

เลี้ยงลูกดี ลูกมีปัญญา พาทุกคนสุขสันต์ เจริญพร รายการเล่าเรื่องให้โยมฟังวันนี้ มาพอดีกับจะมีการถวายพจนานุกรมแด่ในหลวง อาตมภาพก็เลยมานึกถึงเรื่องชาดกเกี่ยวกับเรื่องถวายของ รับพระราชทานของ ในทำนองนี้ แต…