ประภัสสร สะท้อนสู่ ปราโมทย์
เนื้อหาหลัก / 2 พฤศจิกายน 2551

เป็นตอนที่ 7 จาก 8 ตอนของ ร่าเริงสดใส สู่ความเกษมศานต์

ประภัสสร สะท้อนสู่ ปราโมทย์ พูดได้ว่า ปราโมทย์นี้แหละเป็นอาการแสดงออกของจิตใจในภาวะที่ใกล้กับธรรมชาติของมันเอง บอกแล้วว่า สภาวะของจิตตามธรรมชาติของมันเองเป็น “ประภัสสร” คือ เปล่งปลั่ง เจิดจ้า บริสุทธิ…

ธรรมชาติของจิตเองนั้นเปล่งปลั่ง
เนื้อหาหลัก / 2 พฤศจิกายน 2551

เป็นตอนที่ 6 จาก 8 ตอนของ ร่าเริงสดใส สู่ความเกษมศานต์

ธรรมชาติของจิตเองนั้นเปล่งปลั่ง ทำไมพระพุทธเจ้าจึงทรงเน้นย้ำบ่อยมาก ให้เรามีจิตใจและทำจิตใจให้ปราโมทย์ คือให้ร่าเริงเบิกบานสดชื่นแจ่มใส มองดูง่ายๆ จิตใจที่มีปราโมทย์อย่างที่ว่านี้ ก็คือตรงข้ามกับจิตใจ…