ประภัสสร สะท้อนสู่ ปราโมทย์
เนื้อหาหลัก / 2 พฤศจิกายน 2551

เป็นตอนที่ 7 จาก 8 ตอนของ ร่าเริงสดใส สู่ความเกษมศานต์

ประภัสสร สะท้อนสู่ ปราโมทย์ พูดได้ว่า ปราโมทย์นี้แหละเป็นอาการแสดงออกของจิตใจในภาวะที่ใกล้กับธรรมชาติของมันเอง บอกแล้วว่า สภาวะของจิตตามธรรมชาติของมันเองเป็น “ประภัสสร” คือ เปล่งปลั่ง เจิดจ้า บริสุทธิ…

ทำใจให้ร่าเริงสดใสทุกเวลา
เนื้อหาหลัก / 2 พฤศจิกายน 2551

เป็นตอนที่ 1 จาก 8 ตอนของ ร่าเริงสดใส สู่ความเกษมศานต์

ร่าเริงสดใส สู่ความเกษมศานต์ ทำใจให้ร่าเริงสดใสทุกเวลา ไม่นานนี้ มีพระใหม่ขอให้บอกวิธีไปสู่นิพพานในชาตินี้ ที่เข้าใจง่าย ก็ได้อธิบายหลักอย่างง่ายๆ ให้ท่านฟังบ้าง แต่หลักอย่างง่ายนั้นก็ยังเข้าใจได้ไม่ง…

แทรกความรู้วิชาการ
เนื้อหาหลัก / 2 พฤศจิกายน 2551

เป็นตอนที่ 5 จาก 8 ตอนของ ร่าเริงสดใส สู่ความเกษมศานต์

แทรกความรู้วิชาการ ขอเสริมอีกนิด เป็นความรู้เชิงวิชาการสักหน่อยว่า ปราโมทย์ กับ ปีติ สองอย่างนี้บางทีรู้สึกว่าคล้ายๆ หรือใกล้เคียงกัน ดูที่อรรถกถาอธิบายไว้ ส่วนมากบอกว่า ปราโมทย์ ก็คือ ปีติอย่างอ่อนๆ …