สตรีผู้มีสติดี มีปัญญาเลิศ
เนื้อหาหลัก / 24 กันยายน 2528

เป็นตอนที่ 2 จาก 12 ตอนของ พัฒนาปัญญา เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒

สตรีผู้มีสติดี มีปัญญาเลิศ เจริญพร สำหรับรายการเล่าเรื่องให้โยมฟังในวันนี้ คิดว่าจะเล่าเรื่องการใช้ปัญญา เรื่องการใช้ปัญญา สำหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องในสมัยพุทธกาล จะขอเล่าเรื่องพระเถรีสำคัญองค์หนึ่ง ชื่…