บทสัมภาษณ์ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
เนื้อหาหลัก / 1 กรกฎาคม 2526

เป็นตอนที่ 12 จาก 15 ตอนของ พุทธศาสนากับสังคมไทย

บทสัมภาษณ์พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)   อาจารย์เชื่อวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์หรือไม่ และวิทยาศาสตร์หาคำตอบให้ชีวิตได้จริงหรือ พระราชวรมุนี: พูดได้หลายแง่หลายมุม พูดกว้างๆ วิทยาศาสตร์เป็นวิธีที่ดี…

— ชาวบ้านนอก กับปัญญาชนไทย ใครกันแน่ที่หลงงมงาย
เนื้อหาหลัก / 25 พฤศจิกายน 2517

เป็นตอนที่ 7 จาก 20 ตอนของ สถาบันสงฆ์กับสังคมปัจจุบัน

ชาวบ้านนอก กับปัญญาชนไทย ใครกันแน่ที่หลงงมงาย แต่ความจริง ถ้ามองกว้างออกไปให้ทั่วถึง จะทราบว่าทัศนคติเช่นนี้ หาได้เป็นทัศนคติร่วมกันของสังคมทั้งหมดไม่ ในกรณีนี้ จะต้องแบ่งสังคมออกเป็นคน ๒ พวก พวกหนึ่ง…